Fysisk aktivitet

Minska risken för cancer genom fysisk aktivitet

Minska risken för cancer genom fysisk aktivitet

Regelbunden fysisk aktivitet påverkar så gott som alla kroppens processer på ett positivt sätt. Risken för cancer, hjärt- och kärlsjukdom samt diabetes typ 2 minskar.

Fakta

  • När vi rör på oss och hjärtat får jobba påverkar det oss ända ner på cellnivå.
  • Fysisk aktivitet leder även till en effektivare ämnesomsättning och bättre hormonell status.
  • Studier har visat att en stillasittande livsföring med för lite fysisk aktivitet ökar risken för cancer.

Människor med en hälsosam livsstil drabbas i lägre utsträckning av cancer än personer med mindre hälsosam livsstil. I begreppet hälsosam livsstil räknar vi då in

När vi rör på oss och hjärtat får jobba påverkar det oss ända ner på cellnivå. Genomblödningen ökar i kroppens vävnader, mer syre transporteras ut och kroppens förmåga till reparation och cellförnyelse förbättras.

Träning påverkar även vårt immunförsvar, det gör att kroppen blir bättre på att ta hand om infektioner och minskar kroniska inflammationer, som enligt de senaste decenniernas forskning har visat sig vara faktorer som kan bidra till allvarliga sjukdomar som cancer och hjärtinfarkt.

Cancerprevention

Världshälsoorganisationen, WHO, har konstaterat att om vi ska lyckas vända trenden och besegra cancer måste vi söka efter kunskap om hur sjukdomen kan förebyggas. Läs vår nya skrift om cancerprevention.

Ladda ner

Effektivare ämnesomsättning

Fysisk aktivitet leder även till en effektivare ämnesomsättning och bättre hormonell status, bland annat sänks östrogennivåerna vid träning. Östrogen är en riskfaktor för både bröstcancer och livmoderkroppscancer.

Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken främst för bröstcancer, tarmcancer och livmoderkroppscancer.

Övervikt och cancerrisk

Fysisk aktivitet är också bra för att undvika övervikt. Att bära på för många extrakilon kan innebära en ökad risk för exempelvis: Få in fysisk aktivitet i vardagen

Begränsa stillasittandet och sträva efter att utöva medelintensiv fysisk aktivitet minst 150 minuter i veckan eller högintensiv fysisk aktivitet minst 75 minuter i veckan, fördelat på de flesta av veckans dagar.

Har du ett stillasittande jobb är det extra viktigt att aktivt försöka få in fysisk aktivitet i vardagen genom att gå I trappor, ha stå- och gåmöten, gå eller cykla till jobbet och röra dig på fritiden.

Medelintensiv träning

Aktiviteter som räknas som medelintensiva är till exempel en rask promenad, cykling, hushållssysslor, trädgårdsarbete, simning och dans.

Högintensiv träning

Högintensiv fysisk aktivitet kan vara snabbare löpning, simning, cykling eller gruppträning som höjer pulsen ordentligt.

Stegräknare

Har du stegräknare så kan du sträva efter att komma upp till minst 7 000 steg varje dag för att komma upp i rekommendationen.

Har du övervikt eller fetma kan du sträva efter att fördubbla rörelsetiden och utöva medelintensiv fysisk aktivitet minst 300 minuter i veckan, alternativt ta 14 000 steg om dagen.


Vilken betydelse har fysisk aktivitet för hälsan?

Det är vetenskapligt bevisat att fysisk aktivitet minskar risken att drabbas av cancer. Men vad definieras som fysisk aktivitet och hur påverkar det kroppen? Det berättar Elin Ekblom Bak, forskare vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.

Mer om hur fysisk aktivitet påverkar din hälsa 

Kvinns står i en gymnastiksal och håller handen på en medicinboll.
Människor med en hälsosam livsstil drabbas i lägre utsträckning av cancer än personer med mindre hälsosam livsstil.

Frågor och svar om fysisk aktivitet

Här har vi samlat frågor och svar som handlar om vad forskningen säger om fysisk aktivitet och hälsa.

Läs mer om fysisk aktivitet