Konferens ovarialcancer

Äggstockscancer är en cancer med hög dödlighet och det är mycket angeläget att komma framåt med forskningen. Därför samlade vi världsledande forskare inom området på en konferens.

Forskningen inom äggstockscancer har varit eftersatt och därför har Cancerfonden gjort en särskild satsning på ovarialcancer, som cancerformen också kallas. Som en viktig del av satsningen ingick en internationell vetenskaplig konferens som hölls den 16-17 november 2022.

Konferensen täckte allt från prevention och riskfaktorer till behandling och palliativ vård. Äggstockscancer upptäcks ofta alltför sent och dödligheten är hög. Det är därför nödvändigt med tidig upptäckt och att finna nya behandlingsstrategier.

 – Alla våra talare, från hela världen, arbetar för att vi ska kunna besegra äggstockscancer. Det är en ynnest att se så många med så mycket kunskap, intresse och engagemang samlade under två hela dagar för att dela med sig av sina insikter, för att vi en dag ska kunna besegra denna hemska sjukdom, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.

Nya insikter för upptäckt och behandling

Ingrid Hedenfalk är professor vid Lunds universitet och är en av forskarna som varit med och planerat konferensen.

– Vi är en liten grupp forskare i Sverige som håller på med äggstockscancer och genom att arrangera denna konferens hoppas vi på att få nya kunskaper och insikter om hur vi kan upptäcka och behandla äggstockscancer, säger Ingrid Hedenfalk.

Varje år drabbas cirka 700 kvinnor i Sverige av äggstockscancer.

Här nedan samlar vi intressanta artiklar om forskning inom äggstockscancer.

Här är styrgruppen som har planerat konferensens program samlade i konferenslokalen. Foto Sanna Percivall.

Ögonblick från konferensen

Under två givande dagar på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm samlades föreläsare och forskare från hela världen. I den här filmen ser du några av dem. 

Mer om talarna på engelska sidan

Pågående forskning om äggstockscancer

Cancerfonden stöttar en rad forskningsprojekt inom äggstockscancer.

Se projekten

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.