Fler insjuknar men överlevnaden ökar

År 2016 fick drygt 60 000 personer ett cancerbesked och uppskattningsvis kommer minst var tredje person som lever i dag att få en cancerdiagnos under sin livstid. Även om fler insjuknar, överlever betydligt fler i dag sin cancer. Överlevnaden ökar till och med kraftigt för flera cancersjukdomar. 

I publikationen Cancer i siffror 2018 presenteras fakta och statistik om olika cancersjukdomar på ett lättförståeligt och nyanserat sätt. Publikationen bygger på senaste fakta och siffror från cancerregistret och dödsorsaksregistret 2016.

Cancer i siffror 2018 produceras i samarbete mellan Cancerfonden och Socialstyrelsen. För 60 år sedan började nuvarande Socialstyrelsen registrera cancerfallen hos befolkningen i Sverige. Sedan dess har insjuknandet stadigt ökat.

5 vanligaste cancersjukdomarna 2016

Insjuknande och dödlighet 1980-2016

Relativ 10-års överlevnad för alla cancersjukdomar 1980-2015

Åldersstandardisering baserad på International Cancer Survival Standard.

Läs hela Cancer i siffror 2018

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.