Artiklar
Publicerad
18 nov 2008

Ökad risk för cancer i levern

Fetma ökar risken att drabbas av hjärtkärlsjukdom och typ 2-diabetes, så kallad åldersdiabetes. Senare tids forskning har även visat att fetma är en riskfaktor för olika cancerformer, bland annat gastrointestinal cancer.

Till gastrointestinal cancer hör cancer i matstrupen, magsäcken, tarmen, bukspottkörteln, levern och gallblåsan. Starkast är sambandet mellan fetma och cancer i levern och gallblåsan. Feta personer löper en nästan fördubblad risk att drabbas av lever- och gallblåsecancer jämfört med normalviktiga personer.

Det finns även ett klart bevisat samband mellan fetma och tjocktarmscancer, framförallt hos män. Fetma ökar risken för tjocktarmscancer med 30–50 procent. Likaså löper feta personer en något förhöjd risk att drabbas av cancer i ändtarmen, och cirka 50 procents högre risk att drabbas av cancer i bukspottkörteln. Däremot har inga studier visat ett samband mellan fetma och magsäckscancer.

Flera förklaringar bakom sambandet

Det finns flera förklaringar till varför fetma ökar risken för gastrointestinal cancer.

  • En ökning av kroppsfettet leder till förändringar i nivåer av olika hormoner i kroppen.
     
  • Fettceller utsöndrar olika hormonliknande ämnen som bland annat påverkar insulinkänsligheten samt inflammatoriska och immunologiska processer.
     
  • Fetma leder till minskad känslighet för insulin hos kroppens celler (ökat insulinbehov). Insulin är ett hormon som produceras av bukspottkörteln och som bland annat fungerar som en tillväxtfaktor. Nedsatt insulinkänslighet leder till förhöjda blodsockernivåer av insulin som direkt och indirekt via andra hormoner kan stimulera cancertillväxt.

Fetma leder även till en kronisk inflammatorisk respons och det anses finnas ett samband mellan inflammation och cancer. Dessutom ökar fetma risken att drabbas av fettlever som kan utvecklas till skrumplever, något som på sikt kan leda till leversvikt och eventuellt levercancer. Fetma ökar också risken för gallsten som i sin tur kan ge upphov till gallblåsecancer.

Visa fler