Ni gör en insats som räddar liv

"Jag känner en extrem ödmjukhet och tacksamhet för de pengar som ni givare ger till min forskning." Här berättar cancerforskaren Mattias Carlsten om vad gåvor i form av pengar och blod betyder för att föra cancerforskningen framåt.

Man håller upp en blodpåse i sjukhusmiljö.
Mattias Carlsten forskar om hur man kan använda kroppens eget immunsystem för att bota cancer. Foto: Pablo Giusti Coitinho

" Cancerfonden är oerhört viktig för forskningen om cancer i Sverige och privata givare är helt centrala för att driva forskningen framåt.

Jag heter Mattias Carlsten och är läkare på Karolinska Universitetssjukhuset och forskare inom blodcancer vid Karolinska Institutet.

Jag forskar om hur man kan använda kroppens eget immunsystem för att bota cancer och målet är att kunna ersätta behandlingar som cytostatika, strålning och kirurgi med immunterapi.

Genetisk omprogrammering av celler

Immunterapi kan vara en mer effektiv behandling samtidigt som den har förutsättningar att vara skonsammare så att människor kan må bättre och komma snabbare tillbaka till sina vanliga vardagsliv.

Nyligen gjorde jag och mitt team en viktig upptäckt

Nyligen gjorde jag och mitt team en viktig upptäckt och det var en helt fantastisk känsla att se att vår teori stämde med verkligheten när vi testade på möss. Vi har genetiskt omprogrammerat immunceller som heter NK-celler så att de vandrar dit cancercellerna befinner sig. De blir alltså målsökande.

Visar vägen för immunceller

Ni kanske redan har hört talas som en behandling som heter CAR T. I den tar man ut patientens immunceller, manipulerar dem på labbet så att de blir bättre på att upptäcka cancer och sedan ger man tillbaka dem till patienten. CAR är som att sätta glasögon på immuncellerna.

Den metoden skulle man kunna kombinera med det som vi nyligen upptäckt där vi ger immuncellerna instruktioner om vart de ska vandra i kroppen för att hitta tumören.

 Tillgång till donerat blod är helt avgörande för att vi ska kunna behandla många former av cancer. 

Tillgång till donerat blod är helt avgörande för att vi ska kunna behandla många former av cancer. Som läkare arbetar jag med patienter som behöver benmärgstransplantationer och de måste få blodtransfusioner flera gånger i veckan i några veckor för att klara transplantationen.

Även cytostatikabehandlingar av blodcancer kräver många gånger att vi kan ge patienter nytt och friskt blod.

Behövs mycket blod i forskningen

man i labbet med pipett
Mattias Carlsten tar ut immunceller ur blod som donerats. Foto:  Maria Creignou.

I forskningen behövs det också mycket blod och där använder vi delar av blodet som inte ska ges till patienter. Varje vecka samlar jag in sådana restprodukter från två till fyra bloddonatorer och så tar vi ut NK-cellerna ur dem.

Därför vill jag passa på att säga tack till alla som ger blod. Ni gör en insats som räddar liv."

Berättat för Karin Nordin av Mattias Carlsten. 

 


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.