Artiklar
Publicerad
29 sep 2011

Nya genombrott med gemensamma krafter

Svenska bröstcancerforskare är framgångsrika ur ett internationellt perspektiv, men projekt samarbetar ofta med forskargrupper från olika länder. Det gör att genombrott ofta görs av flera forskargrupper.

Några av de senaste genombrotten inom bröstcancerforskningen har lett till:

 • Införandet av antiöstrogenbehandling vid bröstcancer som växer på grund av östrogen.
 • Behandlingar med en kombination av olika typer av cytostatika, vilket ökar överlevnaden.
 • Upptäckter att bröstbevarande kirurgi kombinerat med strålning har lika bra effekt för överlevnaden som att ta bort hela bröstet.
 • Upptäckten att långt bruk av hormonpreparat vid klimakteriet ökar risken för vissa typer av bröstcancer.
 • Att man kan utreda orsaken till cirka hälften av all ärftlig bröstcancer.
 • Att läkemedlet Herceptin införts för behandling av en speciell form av bröstcancer och att det minskar risken för återfall.
 • Upptäckter att det, på molekyl nivå, finns flera olika typer av bröstcancer vilket ökat kunskapen om sjukdomens komplexitet.
 • Införandet av allmän mammografiscreening för tidig upptäckt av bröstcancer.
 • Känsligare och mer skonsamma undersökningar av lymfkörtlarna i armhålan.

Områden där det finns behov av mer forskning:

 • Forskning kring skräddarsydda behandlingsmetoder, det vill säga rätt behandling till rätt patient.
 • De genetiska molekylära mekanismerna som orsakar bröstcancer.
 • Grundforskning för ökad förståelse av de generella mekanismer som orsakar cancer, dess tillväxt och spridning.
 • Forskning kring nya behandlingsmetoder, i syfte att hämma celltillväxt.
 • Forskning om prevention, det vill säga hur cancer kan förebyggas.
 • Forskning om effektivare behandling och bra vård vid återfall.
 • Forskning kring hur man ökar livskvaliteten hos patienter genom bland annat lindrigare behandlingsmetoder.
 • Identifiering av biomarkörer i blodprov för tidigupptäckt av bröstcancer.

Ur Rädda Livet nr3 2011

Visa fler