Artiklar
Publicerad
20 feb 2013

Kontaktsjuksköterskan har tid för dig

Trygghet, tillgänglighet, en sammanhållen kedja. Att alltid kunna ringa och få svar av någon som är väl insatt i just din situation. Det är viktiga begrepp för många cancersjuka och det är också en beskrivning av den funktion en kontaktsjuksköterska ska ha.

Precis så har onkologsjuksköterskan och genetiska vägledaren Monica Emanuelsson i Umeå arbetat med sina patienter sedan 1995.

I de nya direktiven för svensk cancerrehabilitering ska patienterna erbjudas en kontaktsjuksköterska redan vid diagnostillfället. Denna person ska bildligt talat hålla patienten i handen både under och ett tag efter sjukdomsperioden och fungera som en trygg lots genom hela vårdkedjan. Monica Emanuelsson, som arbetar som genetisk vägledare för personer med risk för ärftlig cancer, har hittills inte riktigt sett sig som en kontaktsjuksköterska, trots att hon har mycket långvariga kontakter och uppföljande samtal med sina patienter.

– Jag har nog inte tänkt på att vårt arbete handlar väldigt mycket om rehabilitering, men det stämmer ju att vi alltid finns till hands för patienterna och att vi kan deras historia i detalj, säger Monica Emanuelsson som arbetar på Umeå Universitetssjukhus, men är knuten till Regionalt cancercentrum norr där cancergenetiken har en egen enhet.

– Våra patienter kommer till oss på remiss och därefter brukar vi börja med en stor kartläggning av hur många i släkten som insjuknat i en och samma cancerform. Det är en ofta ångestfylld process eftersom man måste vidtala många personer, varav en del kanske knappt känner till eller inte alls vill tala om dessa svåra saker.

Den vanligaste frågan bland dem som tillhör ”riskfamiljer” är: Kommer sjukdomen att drabba mig? Och i så fall när?

– Vi har förstås inte svar på alla frågor, men vi har många och långa vägledande samtal med våra patienter. Den som är bärare av en förändring i en gen som ökar risken för bröstcancer orkar inte alltid med rädslan utan väljer kanske en förebyggande operation som minskar risken betydligt. Andra väljer att gå på täta kontroller.

Monica Emanuelsson och hennes kolleger följer upp patienternas kontroller och förebyggande åtgärder och har alltid uppföljande samtal. Ingen av deras patienter behöver dra hela sin historia från början. Här finns den samlade kunskapen om var och en tack vare kontakterna som sträcker sig över flera år.

– Tillgängligheten är nog det viktigaste av allt. Patienterna kan höra av sig när som helst. Vi har ofta fått höra att det stöd de får av oss är ovärderligt.

Text: Evelyn Pesikan
Ur Rädda Livet nr 1, 2013

Visa fler