Artiklar
Publicerad
14 mar 2011

Han har skänkt pengar i 60 år

Den 5 oktober fyllde Stig Mårtensson 82 år. I 60 år har han regelbundet, vår och höst, skänkt pengar till Cancerfonden. Under senare år har han satt in 200 kronor varje gång; lite svårare att minnas beloppet från förr.

När Stig var 22 år fick en god väns svåger en tumör i benet. Trots behandling avled han av sin sjukdom. ”Det var en förfärlig tid för den familjen,” minns Stig när vi träffas hemma i huset i Halmstad.

Det man först ser när man kommer dit är de extremt välansade rabatterna. Det är Stigs uppgift även om han ibland får assistans av hustru Elisabeth som i dag planerar födelsedagsmiddagen. Sonen väntas på besök. Rädda Livet uppvaktar med ett par orkidéstänglar i svagt violett.

Vi ringer på och Stig inleder vår träff med att ta en bild på mig. Mötet avslutas med en vänlig kram. Det är ett glatt födelsedagsbarn som berättar om sitt arbetsliv på lådfabriken och vid järnvägen. Inte fanns det mycket pengar i familjen, men gåvan till Cancerfonden ville han inte ge avkall på. Under hela Cancerfondens historia har han skänkt pengar till forskningen. Och hustrun sedan 43 år har inte haft något att invända.

– Jag har varit sjuksköterska och hade egen ekonomi. Han fick gärna sätta in pengar till Cancerfonden, säger Elisabeth Mårtensson. Och rarare hustru än Elisabeth kunde han väl knappast ha fått. Hon guidar oss i huset och visar bilder från förr.

Nu har emellertid den fotointresserade Stig tappat intresset för svunna tider. Fotografens kamera med 70–200 mm zoom är betydligt mera spännande. De går ut i trädgården för att plåta en installation, signerad Stig Mårtensson.

Text: Marita Önneby Eliasson Foto: Karl Gabor

Cancerforskningen är långsiktig och behöver fler regelbundna givare - Bli Livsviktig

Visa fler