Bli stödmedlem

Som stödmedlem till Cancerfonden får du vår uppskattade tidning Rädda Livet fyra gånger om året. Medlemskapet kostar 200 kronor och betalningen sker med inbetalningskort.

Kontaktuppgifter

Ange personnummer med 10 siffror (ÅÅMMDD-NNNC)
Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy
För att kunna hantera din gåva och informera om Cancerfonden och svensk cancerforskning lagrar vi de uppgifter som du lämnar. Det gör vi enligt Personuppgiftslagen (PUL) vilket innebär att vi garanterar att dina uppgifter skyddas och inte lämnas ut till tredje part.