För att det finns hopp

Så länge vi stöttar forskningen finns det hopp. Som månadsgivare är du med och räddar liv i både den här och kommande generationer. 

Framgångsrik forskning kräver tid, tålamod och stora resurser. Många av de framsteg vi ser inom cancerbehandling idag, är resultat av forskning som påbörjades för decennier sedan. 

Men som kunskapsläget inom forskningen ser ut i dag, är det fullt möjligt att du som givare  hinner uppleva resultatet av din gåva inom din livstid.  

Pappa har dotter på ryggen
Som månadsgivare är du med och räddar liv i både den här och kommande generationer. 

Unga i dag kommer troligtvis att få uppleva en värld där cancer har besegrats – att cancerformer som i dag är dödliga blir möjliga att bota, eller möjliga att leva med under en lång tid och med en god livskvalitet. 

Men det kräver att vi fortsätter satsa stort på forskningen. 

Så för att våra barn och barnbarn ska få ta del av ännu fler framsteg, måste vi som lever i dag se till att forskningen har de resurser som krävs. 

Och det är här du kommer in.

Forskningstid till nya upptäckter

Regelbundna gåvor gör att forskarna kan planera sitt arbete långsiktigt och fördjupa sig inom ett område eller en diagnos samt har tillgång till material, utrustning och framför allt forskningstid.

Forskare står framför glasskiva och skriver
Framgångsrik forskning kräver tid, tålamod och stora resurser.

Tid att göra de där upptäckterna som leder till nya metoder för tidig upptäckt och nya behandlingar som kan bota men också bromsa spridd cancer.

Med din hjälp kan vi alltså skynda på framstegen som leder till att färre drabbas och fler botas eller kan leva ett långt liv med god livskvalitet trots sin cancersjukdom. 

Ryggraden i vårt insamlingsarbete

Idag överlever sju av tio av de som får en cancerdiagnos. För 70 år sedan var det bara en av tre som överlevde. Vi har kommit långt. Men vi är inte framme än.

Som månadsgivare blir du ryggraden i vårt insamlingsarbete. Varje dag, året runt arbetar dina pengar och för forskningen framåt mot nästa stora genombrott.

Regelbundna gåvor betyder också mindre administration för oss, och mer pengar till cancerforskningen.

Det i sin tur betyder att vi kan besegra cancer snabbare, och ge hopp till drabbade och närstående. I den här och kommande generationer.

 

Bli månadsgivare, rädda liv

För den här och kommande generationer

Tack vare gåvor som företag och privatpersoner bidrar med kan vi stötta Sveriges främsta cancerforskning. Många av de framsteg vi ser inom cancerbehandling idag, är resultat av forskning som inleddes för decennier sedan. 

Copyright Nobel Media AB 2015. Foto: Pi Frisk

Ett exempel är Nobelpristagaren Thomas Lindahls forskning som hjälpt oss att förstå hur cancer uppkommer, och som tidigt fick stöd av Cancerfonden. En idé han hade för 50 år sedan, resulterade i Nobelpriset i kemi 2015. 

För att våra barn och barnbarn ska få ta del av ytterligare framsteg, måste vi som lever i dag se till att forskningen har de resurser som krävs. Tack för att du stödjer Cancerfonden!

Vanliga frågor

Hur gör min gåva skillnad?

När du ger en gåva till Cancerfonden bidrar du till vår kamp för att besegra cancer. Vi finansierar Sveriges främsta cancerforskning för att färre ska drabbas och fler överleva sin sjukdom. 

Din gåva bidrar till forskning kring nya metoder för tidig upptäckt och nya behandlingar som kan bota men också bromsa spridd cancer.

Din gåva bidrar till forskning som räddar liv.

Jag vill bli månadsgivare men vill inte anmäla via webben, hur gör jag då?

Kontakta vår givarservice på 010-199 10 10 eller info@cancerfonden.se

Läs mer om vilka olika betalsätt du kan använda för att ge varje månad.

Vad händer när jag har anmält mig?

Du får ett bekräftelsebrev på autogiromedgivandet. Din gåva börjar sen dras varje månad tills du väljer att avsluta ditt autogiro.

När dras pengarna från mitt konto?

Den 28:e eller nästkommande vardag varje månad.

Här kan du läsa om våra villkor för gåvor via autogiro

Jag behöver byta bank, hur gör jag?

Du behöver kontakta din gamla bank för att avsluta autogiromedgivandet där och öppna ett nytt autogiromedgivande på den nya banken. Det går också bra att kontakta vår givarservice för att få hjälp på 010-199 10 10 eller info@cancerfonden.se

Jag är redan månadsgivare. Hur kan jag höja mitt belopp?

Du kan höja ditt månadsbelopp här eller kontakta vår givarservice på 010-199 10 10 eller info@cancerfonden.se

Hur gör jag för att säga upp mitt månadsgivande?

Kontakta vår givarservice på 010-199 10 10 så hjälper vi dig.

När måste jag säga upp mitt autogiro om jag inte vill att det ska dras den här månaden?

Cirka en vecka innan den 28:e.

Forskare på väg till jobbet för att rädda liv

Det här gör vi med din gåva

Vi stödjer cancerforskning som kan leda till att färre drabbas och att fler kan botas eller leva ett långt liv med god livskvalitet. 

Följ forskningens framsteg

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.