"Vi kan utnyttja virus för att behandla cancer"

Virus kan ge upphov till cancer men är också specialister på att ta sig in i celler och döda dem. En egenskap som innebär att virus går att använda för att behandla cancer.

Porträtt på forskaren Anna Karlsson som är vetenskaplig sekreterare på Cancerfonden.
"Om virus specifikt kan infektera och döda cancerceller så gör de ett bra jobb", säger Anna Karlsson, vetenskaplig sekreterare på Cancerfonden. Foto: Margareta Bloom Sandebäck

I år har det varit mycket fokus på virus i samband med den pågående pandemin orsakad av det nya coronaviruset.

Virus som grupp är extremt skickliga på att ta sig in i kroppens celler och det är så de ­ infekterar oss.

Om virus kan döda cancerceller så gör de ett bra jobb

Men denna förmåga går också att utnyttja till vår fördel, enligt Anna Karlsson, vetenskaplig sekreterare vid Cancerfonden.

– Om virus specifikt kan infektera och döda cancerceller så gör de ett bra jobb, säger hon.

Sådan forskning pågår. Ett exempel är så kallade onkolytiska virus, som ger sig på just cancerceller vid sjukdomarna melanom och myelom.

Samspel mellan virus och cancerceller

Ett annat knep är att virus ”packas” med läkemedel och tar med sig det in i cancercellen där läkemedlet sedan kan verka. Det provas i dag experimentellt vid hjärntumörer.

En tredje väg är att infektera cancerceller med virus, för att på så vis göra dem mer synliga för immunsystemets celler, exempelvis vid spridda melanom.

Porträtt på forskaren Anna Karlsson
– I dag känner vi till sju olika virus som orsakar cancer hos människor och vanligast bland dem är just HPV, säger Anna Karlsson. Foto: Margareta Bloom Sandebäck

– Cancerfonden finansierar forskning som på olika vis leder fram till bättre behandling av cancersjukdomar. Hit räknas exempelvis forskning om samspelet mellan virus och cancerceller, men även forskning om hur immunsystemet hanterar inkräktande mikroorganismer som virus, säger Anna Karlsson.

Den forskning som Cancerfonden stödjer kan därför gynna även forskning om coronavirus.

Virus som orsakar cancer

Det faktum att virus kan orsaka cancer har varit känt sedan tidigt 1900-tal. Ett aktuellt exempel är humant papillomvirus, HPV.

Det kan ge livmoderhalscancer hos kvinnor, men även anal- och svalgcancer hos kvinnor och män, samt peniscancer hos män.

HPV vanligaste viruset som orsakar cancer

Därför vaccineras flickor mot HPV sedan tidigare medan vaccination av pojkar inom barnvaccinationsprogrammet införs i skolan under hösten.

– I dag känner vi till sju olika virus som orsakar cancer hos människor och vanligast bland dem är just HPV, säger Anna Karlsson.

Kan corona orsaka cancer?

Så kallat Epstein Barr-virus, EBV, kan orsaka blodcancerformen lymfom. Kronisk infektion med hepatitvirus B och C kan ge levercancer.

Infektion med humant immunbristvirus, HIV, ligger bakom exempelvis cancerformen Kaposis sarkom som drabbar hud och lymfkörtlar.

Även herpesvirus av typ 8 kan ge Kaposis sarkom, medan ett virus kallat HTLV-1 ligger bakom en form av T-cellsleukemi och även lymfom.  

Dessa sju virus kan alltså ge ­cancer, men vägen dit ser olika ut. Att det nya coronaviruset skulle ­kunna ge cancer anser Anna Karlsson är osannolikt.

– Gemensamt för de virus som orsakar cancer är att de ger kroniska infektioner. Coronavirus däremot orsakar akut och övergående sjukdom, säger hon.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.