Bra verktyg för tidig upptäckt av cancer

Hosta, huvudvärk och trötthet. Vanliga problem på vårdcentralen kan ha många orsaker – men när ska läkaren börja misstänka cancer? I Storbritannien finns det verktyg som hjälper läkaren upptäcka cancer tidigt.

Willie Hamilton sitter ner och tittar in i kameran
Willie Hamilton, distriktsläkare och professor i primärvårdsdiagnostik vid Exeter University i England. Foto: Karin Nordin

– Vi hade väldigt dåliga siffror för överlevnad i cancer i Storbritannien och till stor del berodde det på att cancer inte upptäcktes i tid. Vid till exempel cancer i urinblåsan hade en fjärdedel av dödsfallen kunnat undvikas om vi hade upptäckt de fallen i tidigare stadier av sjukdomen, säger Willie Hamilton, distriktsläkare och professor i primärvårdsdiagnostik vid Exeter University i England.

Färgkodningar signalerar om risken

Han tog sig an problemet och presenterade lösningen Risk Assessment Tool, ett verktyg som hjälper allmänläkare att upptäcka cancer tidigt. Dessa riskvärderingsverktyg skapar en sammanlagd bild av patientens risk för en viss typ av cancer genom att lägga ihop riskerna för flera olika symtom.

Diarré, viktnedgång och ont i magen kan då till exempel värderas tillsammans för att upptäcka tarmcancer tidigt. Metoden har presenterats som kartor där färgkodningar signalerar om risken är förhöjd och en utredning om cancer ska påbörjas.

 Ett sådant här instrument gör det också legitimt att leta efter cancer hos varje patient.

– De flesta allmänläkare vet vilka symtom som kan tyda på cancer, men det är lätt att bli distraherad av alla andra orsaker till vanliga problem, som viktnedgång eller trötthet. Ett sådant här instrument gör det också legitimt att leta efter cancer hos varje patient, förklarar Willie Hamilton.

Infört i elektroniska journalen

Varje dag möter en allmänläkare en eller två patienter med symtom som skulle kunna vara cancer. Men i de allra flesta fall är problemet någonting helt annat än cancer. Den genomsnittliga allmänläkaren möter till exempel färre än en person per år som faktiskt har lungcancer, just därför att cancer är ovanliga sjukdomar på vårdcentralen.

I Storbritannien finns nu 18 olika riskkartor för 18 olika cancerformer och sjukvården har infört sex av dem i de elektroniska journalsystemen. Då kan systemet söka igenom patientens data under det senaste året och hitta symtom eller provsvar som var och en för sig kanske inte talar för cancer, men som kan visa på en ökad risk när de läggs ihop.

Läkaren får upp en signal på skärmen om att undersöka för cancer om den risken är över två procent.

Skulle kunna användas i Sverige

– Detta skulle kunna användas i Sverige också. Men det kräver att datasystemen kan plocka upp rätt ord och det kräver att symtom registreras på ett visst sätt för att det ska fungera.

I dag finns ett svenskt riskvärderingsverktyg, för tjock- och ändtarmscancer. Men det är inte integrerat i något journalsystem ännu.

Bild på riskvärderigesverktyget Risk Assessment Tool
Såhär kan ett riskvärderingsinstrument se ut. Just detta är utvecklat i Sverige för riskvärdering av kolorektalcancer. Källa: Marcela Ewing, Regionalt Cancercentrum Väst. 

Minskar antalet dödsfall 

Willie Hamilton har nyligen startat en forskningsstudie för att värdera användningen av de elektroniska riskkartorna och för se att det verkligen är så att de innebär att fler cancerfall kan upptäckas i tidigare stadier.

Han pekar också på två andra viktiga aspekter av att upptäcka cancer redan när patienten besöker primärvården. Dels minskar det den psykologiska stressen för patienten om tiden till diagnos blir kortare.

Dels minskar det antalet dödsfall som upptäcks genom att patienten råkar ut för en akut komplikation, till exempel att en lungcancer upptäcks när patienten får lunginflammation och söker akutsjukvården. 

– Om vi hittar cancer tidigare minskar vi också risken för en sådan komplikation. Och det är viktigt eftersom en komplikation i sig kan vara dödlig.


Läs mer om hur primärvården kan spela en större roll i arbetet med tidig upptäckt av cancer i senaste Cancerfondsrapporten Cancervård