Nu väljs de mest lovande forskningsprojekten ut!

Hösten är en spännande tid på Cancerfonden. Det är nu de forskare som ska få pengar till sina projekt sållas fram. Ansökningarna vägs mot varann – vem ska få anslag och hur mycket? I år är det extra mycket pengar som står på spel.

Anna Karlsson, vetenskaplig sekreterare, sätter igång arbetet i en expertgrupp som bedömer ansökningar. Foto: Lisa Jacobson

Varje sommar ägnar Sveriges främsta cancerexperter flera veckor åt att läsa de hundratals ansökningar som kommer in till Cancerfonden från forskare runt om i landet.

– Forskningsfinansiering är kärnan i vår verksamhet. Varje år delar Cancerfonden ut pengar till de bästa och mest lovande forskningsprojekten i Sverige, förklarar Anna Karlsson, vetenskaplig sekreterare och professor vid Karolinska institutet.

I september är det dags för experterna att träffas i Cancerfondens nio olika prioriteringskommittéer, expertgrupper som tar fram ett förslag på vem som ska få pengar och hur mycket.

Susanna Cardell. Foto: Lisa Jacobson
Susanna Cardell. Foto: Lisa Jacobson

– Det är spännande och lärorikt! Och svårt ibland förstås. Men vi brukar ha ganska bra samsyn, berättar Susanna Cardell, ordförande för den grupp som bedömer ansökningar som har med immunförsvaret, bakterier och virus att göra.

När gruppen möts har  alla ledamöterna läst nästan 60 ansökningar och bedömt om de ska beviljas eller avslås. Eller ligger de kanske precis på gränsen? Vissa beslut tas snabbt, medan andra kräver diskussion.

– De här mötena är jätteviktiga, alla bidrar med sina expertkunskaper. Det ger en trygghet i att vi tar bra beslut när vi diskuterat igenom det och alla har gett sina synpunkter, säger Susanna Cardell, som är professor och själv forskar om vita blodkroppar med ett dramatiskt namn: naturliga mördar-T-celler.

Miljoner ska ge forskningen en extra skjuts

En nyhet för i år är en extrasatsning på totalt omkring 30 miljoner kronor per år under åren 2018 till 2020. Ur denna pott kan forskarna ansöka om pengar till extra stora studier, dyra, avancerade metoder eller för att testa djärva hypoteser som kan ge forskningen en extra skjuts.

Vilka som får pengarna, hur mycket det blir till de olika projekten kommer att stå klart den 13 november, då Cancerfondens forskningsnämnd klubbar besluten. Missa inte det!