"Kosttillskott raketbränsle för cancerceller"

Antioxidanter är ämnen som oskadliggör de ämnen som kallas fria radikaler och som kan orsaka cancer. Det är känt sedan länge och har gett upphov till tanken att man kan minska risken att drabbas av cancer genom att äta mycket antioxidanter.  

Burkar med vitaminer på hyllor
– För en person som har en tumör kan antioxidanter göra att cancern utvecklas betydligt snabbare. Det gäller även odiagnostiserade tumörer. Foto Henrik Montgomery/TT

Men tvärtom kan antioxidanter fungera som raketbränsle för cancerceller, konstaterar Martin Bergö, cancerforskare och professor i molekylär medicin vid Karolinska institutet: 

– För en person som har en tumör kan antioxidanter göra att cancern utvecklas betydligt snabbare. Det gäller även odiagnostiserade tumörer. En rökare till exempel kan ha en lungtumör i tio år innan den upptäcks. Äter man då stora mängder antioxidanter kan cancern stimuleras att växa, säger Martin Bergö.   

Att antioxidanter har den funktionen är väl belagt i forskningen, konstaterar han.  

Lungcancern ökade under studie

I en studie* som gjordes i Finland på 1980-talet och fram till 1993 delades 29 133 rökande män i åldrarna 50-69 år in i fyra grupper. En grupp fick E-vitamin, en fick betakaroten, en tredje grupp fick både E-vitamin och betakaroten medan den fjärde gruppen fick placebo/overksamma tabletter. 

Kosttillskott på apotek
Forskarna hoppades kunna visa att antioxidanter kan minska risken för lungcancer. Men i gruppen som fick antioxidanter ökade istället lungcancern. Foto Isabell Höjman/TT

Forskarna hoppades kunna visa att antioxidanter kan minska risken för lungcancer. Men i gruppen som fick antioxidanter ökade istället lungcancern. Studien fick avbrytas för att deltagare som fick betakaroten diagnostiserades med lungcancer i större utsträckning än de som fick placebo. 

I en annan studie* valdes slumpmässigt 35 533 män över 50 år i Nordamerika ut och delades in i fyra grupper. En grupp fick selen, en annan fick E-vitmanin, en tredje fick både selen och E-vitamin medan den fjärde gruppen fick placebo. 

Studien avbröts i förtid då männen som åt kosttillskott med E-vitamin diagnostiserades med prostatacancer i högre utsträckning än de som fick placebo.

Antioxidanter kan ge cancerceller skydd

Det finns, enligt Martin Bergö, flera andra studier och metaanalyser som sammantaget visar att antioxidanter i kliniska studier har orsakat betydligt fler cancerfall och dödsfall än vad de har bidragit till bättre hälsa. Länkar till några av dessa studier hittar du i slutet av den här artikeln. 

Martin Bergö
Martin Bergö, forskare. Foto: privat

Martin Bergös forskning visar att antioxidanter påskyndar cancer, vilket kan förklaras av att cancerceller producerar höga nivåer av skadliga fria radikaler som kan bromsa cancercellernas framfart. När antioxidanterna bekämpar de fria radikalerna så släpper bromsen och cancercellerna kan ta fart. 

– Tar man då extra antioxidanter skyddas visserligen alla friska celler, men samtidigt kan man hjälpa cancercellerna att växa. 

När blir mängden antioxidanter farliga? 

Den andel antioxidanter vi behöver få i oss sker bäst genom att äta frukt och grönsaker. I dag äter åtta av tio i Sverige under den rekommenderade mängden frukt och grönsaker. 

Generellt äter vi alltså för lite frukt och grönt. Och det är bara konsumtion av antioxidanter i högkoncentrerad form – som exempelvis tabletter med E-vitamin eller betakaroten – som kan medföra en möjlig risk.  

– Det är en av de mest komplicerade aspekterna i den här forskningen. Vi rekommenderar frukt och grönt men avråder från kosttillskott med antioxidanter. Det är viktigt att komma ihåg att en balanserad kost är bra, säger Martin Bergö. 

Kritiken från industrin har minskat

Martin Bergö har forskat om antioxidanter sedan 2012. Hans forskning har kritiserats av hälsokostindustrin. Bland annat för att enbart göra studier på syntetiska antioxidanter och bara på möss. Resultaten skulle därför inte vara överförbara på människor. 

– Det stämmer inte. Vi tittar lika mycket på tumörer från människor som från möss och studerar både kroppsegna och syntetiska antioxidanter. Men på senare år har kritiken minskat. Och intresset från sjukvården, onkologer, dietister, nutritionister och cancerpatientorganisationer har ökat, säger Martin Bergö. 

Under hela Martin Bergös forskarbana har han fått stöd från Cancerfonden. 

– När jag tänker på det stödet känner jag mig oerhört glad. De som granskar ansökningarna är Sveriges skickligaste cancerforskare. De har trott på mig och deras stöd har varit avgörande för min forskning. 

Fotnot: Tre av de randomiserade, blinda och placebokontrollerade studier som Martin Bergö hänvisar till finns att läsa mer om här: 

ATBC-studien i Finland där 29 133 rökande män i 50-69-årsåldern fick placebo, E-vitamin eller betakaroten: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8127329/ 

CARET-studien randomiserade 18 000 friska män och kvinnor i USA med ökad risk för lungcancer till att få betakaroten eller retinylpalmitat. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8602180/ 

SELECT-studien randomiserade 35 533 män över 50 år i Nordamerika till att få E-vitamin selen eller placebo.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21990298/  

12 maj 2022: Förtydligande om antioxidanter och melanom från Strålskyddsmyndigheten

Resultat från studier av melanomceller i möss antyder risk för påverkan av antioxidanter, men det kan inte översättas till effekter av hudvårdsprodukter och kosttillskott med antioxidanter.

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor har tidigare uttryckt att den som har eller har haft malignt melanom bör undvika hudvårdsprodukter och kosttillskott som innehåller antioxidanter, tills det finns mer fakta, men man vill inte riskera att patienter som behöver tillskott av medicinska skäl undviker att ta dessa när det är påkallat utifrån nutritionsstatus.

Huruvida hudvårdsprodukter som innehåller antioxidanter bör undvikas av melanompatienter är i nuläget inte klarlagt. Flera patienter har dessutom uppmärksammat att det är svårt att hitta produkter som inte innehåller antioxidanter.

I de studier som gjorts har man i laboratoriet givit möss antioxidanttillskott och sett att melanom tillväxer fortare hos dem än hos möss med melanom som inte fått tillskotten.

Denna studie har dock inte en tillräckligt stark evidensgrad för att motivera rekommendationer om hudvårdsprodukter och kosttillskott. Det finns en farhåga från UV-rådets ledamöter att en sådan rekommendation kan skapa omotiverad osäkerhet och oro.

Läs mer hos Strålskyddsmyndigheten om cancer och antioxidanter


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.