Cancerfonden finansierar fler framstående forskare

Cancerfondens forskningsnämnd har beslutat att finansiera ytterligare 14 forskares tjänster utöver de drygt 60 forskartjänster som Cancerfonden redan står för. Två av dem som får nya tjänster driver projekt om cancer i äggstockarna, ett område som Cancerfonden satsar särskilt på i år.

Varje år delar Cancerfonden ut pengar för löner till forskare som ligger i framkant och som håller högsta vetenskapliga kvalitet.

– Vi är så stolta och glada att få presentera årets tjänster som vi kommer att finansiera från Cancerfonden. Det är bara genom forskning vi kan besegra cancer, och med dessa nya tjänster tar vi ett kliv närmare den visionen, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

Specialsatsning ska öka kunskap

Cancerfonden finansierar sedan tidigare redan 62 pågående forskartjänster. Forskarna befinner sig i olika steg i karriären och syftet är att skapa en långsiktighet för att de på bästa sätt ska kunna öka kunskapen och förståelsen om cancer och hur cancer kan upptäckas och behandlas. Tjänsterna finansieras i upp till sex år.

Varje år väljer Cancerfondens forskningsnämnd ut en diagnos som det finns ett extra stort behov av ökad kunskap om och i år har cancer i äggstockarna valts ut. I år får två forskare möjlighet att under tre års tid ägna sig helt eller delvis åt forskning inom området.

Förutom de två tjänster som inrättas specifikt för att stödja utvecklingen av bättre förståelse om cancer i äggstockarna finansieras tjänster inom en rad andra områden där det är angeläget med mer kunskap för att vården ska kunna förbättras.

Nya läkemedel mot blodcancer

En av dem som nu tilldelas en tjänst är Ingrid Glimelius, forskare vid Uppsala universitet, som forskar på nya så kallade målinriktade läkemedel mot blodcancersjukdomen mantelcellslymfom.

Ingrid Glimelius.
Ingrid Glimelius, forskare i Uppsala.

– Det är mycket glädjande att ha fått förtroendet att forska. Jag hoppas att det ska leda till förbättrad prognos för alla som drabbas av mantelcellslymfom, säger hon.

Sedan Cancerfonden startade 1951 har organisationen delat ut mer än tio miljarder kronor till cancerforskning i Sverige. Förutom tjänster för forskare finansierar Cancerfonden varje år hundratals forskningsprojekt och olika stipendier.

 


De nya forskartjänsterna 2019:

Senior Investigator Award finansieras i sex år och tilldelas forskare som ska ha disputerat för max tolv år sedan. I år tilldelas tjänsten till Johan Staaf, Lunds universitet, och Anna Martner, Göteborgs universitet. Johan Staaf studerar nya möjligheter att behandla den aggressiva form av bröstcancer som kallas trippelnegativ. Anna Martner prövar i djurmodeller om läkemedel som hämmar ett visst enzym kan bidra till att eliminera cancerceller.

Junior Investigator Award finansieras i sex år och tilldelas forskare som har disputerat för max sju år sedan. I år tilldelas Joakim Dahlin och Sean Rudd, båda Karolinska institutet, sådana tjänster.

Postdoktortjänster finansieras i tre år och går till forskare som ska ha disputerat för max tre år sedan. Tjänsterna tilldelas i år Maciej Ciesla, Shuhei Koide, Ryu Kanzaki, Olga Zimmermannova, Shan Wang vid Lunds universitet och Kathleen Grabert vid Karolinska institutet.

Senior Clinical Investigator Award är en klinisk forskartjänst på 50–70 procent där övrig tid ägnas åt kliniskt arbete. Tjänsten tilldelas i år Michael Uhlin, Karolinska institutet.

Junior Clinical Investigator Award är en sexårig klinisk forskartjänst på 50­-70 procent. Disputation ska ha skett för max tio år sedan. I år tilldelas tjänsten Ingrid Glimelius, forskare vid Uppsala universitet. Ingrid Glimelius forskar på behandlingar av mantelcellslymfom som är en snabbväxande form av blodcancer med dålig prognos.

Fellowship ovarialcancer är en särskild satsning som Cancerfonden i år gör på cancer i äggstockarna. Julhasch Uddin Kazi, Lunds universitet, och Emma Aneheim, Göteborgs universitet, tilldelas varsin tjänst för att forska inom området.


 

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.