Stora skillnader i screening för tjock- och ändtarmscancer

2014 rekommenderade Socialstyrelsen Sveriges regioner att kalla personer 60-74 år till screening för tjock- och ändtarmscancer. Men Cancerfondens kartläggning visar på stora regionala skillnader där det kan skilja över tio år mellan införande. 

Stora skillnader i screening för tarmcancer. Foto Christine Olsson/TT

Varje år drabbas cirka 7 000 personer av tjock- och ändtarmscancer i Sverige. Bara tre andra cancerformer orsakar fler cancerrelaterade dödsfall. Men om sjukdomen upptäcks tidigt ökar chansen för överlevnad.

2014 rekommenderade Socialstyrelsen Sveriges alla regioner att kalla alla 60–74-åringar i landet till screening för tjock- och ändtarmscancer vartannat år. Något som skulle kunna rädda omkring 300 liv om året.

Det skulle även innebära att färre patienter drabbas av allvarlig sjukdom och onödigt lidande. Nu visar vår kartläggning på ett långsamt införande och stora regionala skillnader.

"Ett misslyckande"

– Det är oacceptabelt att möjligheten till tarmcancerscreening skiljer sig åt i olika delar av landet när vi vet hur centralt det är för att upptäcka cancer och sätta in behandling i tid, säger Ulrica Sundholm, chef för kunskap och stöd på Cancerfonden.

– Att vi har så stora regionala skillnader trots att Socialstyrelsens rekommendation kom 2014, kan inte ses som annat än ett misslyckande.

Det är upp till varje region att se till att screeningprogrammen genomförs. Enligt Cancerfondens kartläggning är det bara Stockholm och Gotland som varit igång med screening för tarmcancer av de första åldersgrupperna innan eller sedan Socialstyrelsens rekommendation 2014.

Resterande 19 regioner har av olika skäl börjat kalla vissa, men inte alla, som tidigast sju år efter Socialstyrelsens rekommendation. Det tar dessutom olika lång tid för regionerna från att det att de börjar införa screeningprogrammet till att de har kapacitet att kalla samtliga i den rekommenderade åldersgruppen.

14 års skillnad i genomförande

Bland de regioner som är snabbast att nå full kapacitet är region Dalarna (2021–2024), Gävleborg (2022–2025) och Västerbotten (2022–2025).

I Västra Götaland kommer screeningprogrammet vara utbyggt först 2028, enligt tillgängliga uppgifter. Det innebär att det kommer ha tagit hela 14 år från det att Socialstyrelsen rekommenderade alla regioner att införa programmet 2014 till att det blir verklighet i hela landet.

Det är glädjande att många regioner nu äntligen är igång, det kommer både rädda liv och minska personligt lidande. Men det måste finnas förutsättningar att mycket snabbare införa nya screeningprogram och följa rekommendationer som kommer framöver, säger Ulrika Sundholm

Menar våra beslutsfattare allvar med en jämlik cancervård anser vi att man måste ta ett nationellt ansvar för att de nationella screeningprogrammen införs och efterlevs på samma villkor i hela landet. Istället för som nu, när det är upp till varje enskild region.

Region för region

 • Norrbotten, införde screening 2022, fullt utbyggt 2026
 • Västerbotten, införde screening 2022, fullt utbyggt 2025
 • Västernorrland, införde screening 2022, fullt utbyggt 2026
 • Jämtland Härjedalen, inför screening 2022, ej svar på när fullt utbyggt
 • Dalarna, införde screening 2021, fullt utbyggt 2024
 • Gävleborg, införde screening 2022, fullt utbyggt 2025
 • Uppsala, inför screening 2022, fullt utbyggt 2026
 • Västmanland, införde screening 2022, fullt utbyggt 2026
 • Örebro, införde screening 2021, fullt utbyggt 2024
 • Värmland, införde screening 2022, fullt utbyggt 2024
 • Stockholm, införde screening 2009, fullt utbyggt 2026
 • Sörmland, införde screening 2022, ej svar på när fullt utbyggt
 • Östergötland, införde screening 2021, fullt utbyggt 2026
 • Västra Götaland, inför screening 2022, fullt utbyggt 2028
 • Kalmar, inför screening 2022, fullt utbyggt 2026
 • Kronoberg, inför screening 2022, fullt utbyggt 2026
 • Jönköping, införde screening 2022, fullt utbyggt 2026
 • Blekinge, införde screening 2022, fullt utbyggt 2025-2026
 • Halland, inför screening  2022, fullt utbyggt 2026
 • Gotland, införde screening 2009, fullt utbyggt 2026
 • Skåne, införde screening 2022, fullt utbyggt 2025

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.