Tillsammans
mot cancer

 • En av tre får cancer,
  men alla drabbas.
 • Bli månadsgivare och
  hjälp oss rädda liv
Skänk 100 kronor i månaden
 • Dina kontaktuppgifter

 • Personnummer
  Formatet för personnummer är ÅÅMMDDCCCC.
 • Dina kortuppgifter

  • Kortnummer
  • MM / ÅÅ
  • CVC
  • E-post
   Bekräftelse för din betalning skickas via e-post.

Dina pengar når fram

Att pengarna går till avsett ändamål är en av de viktigaste frågorna för en insamlingsorganisation.

Cancerfonden lägger stor vikt vid att säkerställa en hög effektivitet och hålla insamlingskostnaderna nere. Under 2015 användes endast 14,2% av Cancerfondens totala intäkter till insamling och administration, resten gick till forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Extern kontroll

Cancerfondens arbete kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll som bevakar givarnas intresse. Vår administrationskostnad ligger långt under Svensk Insamlingskontroll gräns på 25%. Det gör oss till en av Sveriges mest effektiva insamlingsorganisationer.