Aktiviteter i sociala medier

Stöd Cancerfonden

Om Rosa Bandet-kampanjen

Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj pågår under oktober månad och syftar till att bekämpa cancer genom att finansiera forskning, sprida kunskap om bröstcancer och bedriva påverkansarbete. Kampanjen genomförs i höst för 13:e året i rad. Var med du också!


Stefan Bergh. Foto: Andrea Björsell.

Under 2014 samlade Rosa Bandet-kampanjen och tv-galan ”Tillsammans mot cancer” in 88,3 miljoner kronor. Ett fantastiskt resultat! Företag och privatpersoner över hela landet var med i kampen mot cancer. 

– Det är det stora engagemanget från företag och privatpersoner som har gjort Rosa Bandet till något av en folkrörelse. Och varje rosa produkt och rosa band som säljs spelar roll för vår insamling, säger Stefan Bergh, Cancerfondens generalsekreterare.

Var nionde kvinna drabbas

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor. Varje år får drygt 7 500 kvinnor i Sverige beskedet att de har bröstcancer. Det innebär att minst var nionde kvinna drabbas någon gång i livet. De flesta som får diagnosen är 60 år eller äldre – färre än drygt fem procent är yngre än 40 år. I dag överlever drygt 80 procent av dem som drabbas av bröstcancer, men viktiga 20 procent återstår. Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer.

Hit går pengarna

Dagens cancerforskning är primärt långsiktig och resultaten kommer främst våra barn och barnbarn att dra nytta av. Men människor drabbas redan nu. För att ge de drabbade bättre villkor, och öka deras chanser att överleva, arbetar Rosa Bandet även med kunskapsspridning och påverkansarbete. Läs mer om hur pengarna används

Kampanjen pågår 1–31 oktober

Under oktober färgas hela Sverige rosa med hjälp av företag, föreningar och privatpersoner som vill engagera sig i kampen mot bröstcancer. Framgången med Rosa Bandet ligger bland annat i den avgränsade kampanjperioden som gör att vi varje år kan komma tillbaka med full kraft och nya aktiviteter under oktober månad.

Rosa Bandet i världen

Rosa Bandet är en internationell rörelse med ursprung i USA. Pink Ribbon, som Rosa Bandet heter på engelska, startades 1991 av bland andra Evelyn Lauder från kosmetikföretaget Estée Lauder. Sedan dess har Rosa Bandet vuxit till en internationell folkrörelse. Världen över ägnar organisationer, företag och privatpersoner oktober månad åt bröstcancerfrågan. Cancerfonden har genomfört kampanjen sedan 2003 och hade tioårsjubileum 2012.

Cancerfonden och BRO

I Sverige finns två organisationer som arbetar med Rosa Bandet – Cancerfonden och BRO (Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation). 
 
BRO, som bildades 1982, är en obunden ideell patientorganisation. Verksamheten finansieras till största delen via medlemsavgifter och statliga bidrag. BRO:s främsta uppgift är att främja och tillvarata bröstcancerbehandlades intressen kring behandling, vård och rehabilitering. BRO administrerar Bröstcancerfonden.

BRO:s band är ceriserosa och säljs till förmån för Bröstcancerfonden och de lokala bröstcancerföreningarna. De kostar 20 kronor, varav tio kronor går till föreningarnas verksamhet och tio kronor till Bröstcancerfonden. Banden bekostas av Estée Lauder.

Kontakta oss

Cancerfonden Rosa Bandet
101 55 Stockholm
Besöksadress: David Bagares gata 5, Stockholm
Växel: 020-59 59 59
Fax: 08-677 10 01
E-post: rosabandet@cancerfonden.se

Press

Johanna Faijersson
PR- och pressansvarig
08-677 10 04
E-post: johanna.faijersson@cancerfonden.se

Samarbete för företag

För företag finns flera olika sätt att engagera sig i Rosa Bandet, både som samarbetspartner och företagsvän. Läs mer om hur företag kan vara med i kampanjen.

Säg Nej du också!

Öka medvetenheten om cancer. Dela cancerfonden.se

Genom att ge en gåva stöttar du vårt arbete mot cancer