Om Rosa Bandet-kampanjen

Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj genomförs under oktober varje år med syfte att finansiera cancerforskning, sprida kunskap och bedriva påverkansarbete. Tillsammans kan vi besegra cancer!

8 000 kvinnor drabbas varje år

Varje år får drygt 60 000 personer i Sverige ett cancerbesked. Av dessa får närmare 8 000 diagnosen bröstcancer. Cirka 30 procent av all cancer hos kvinnor är bröstcancer, som därmed är kvinnans vanligaste cancersjukdom – drygt 20 kvinnor insjuknar varje dag. 

Bröstcancer drabbar framför allt medelålders och äldre kvinnor, cirka 80 procent av fallen diagnostiseras efter 50 års ålder och färre än fem procent hos kvinnor under 40 år. Medianåldern för insjuknande är drygt 60 år. 

Chansen att bli botad från bröstcancer har ökat de senaste årtiondena. Det beror främst på att allt fler fall upptäcks tidigt, och på att behandlingsmetoderna blivit bättre. Tack vare forskningens framsteg botas i dag cirka 80 procent av alla som drabbas av bröstcancer. 

Bröstcancer fortsätter att öka. Risken att insjukna i bröstcancer före 75 års ålder är cirka 10 procent, det vill säga en av tio kvinnor som är 75 år har eller har haft bröstcancer. 

Flera olika studier har visat att övervikt och fetma efter klimakteriet samt alkoholkonsumtion ökar risken för bröstcancer och att fysisk aktivitet har gynnsam verkan och minskar risken. 

Män kan också få bröstcancer även om det är ovanligt. Cirka 50 män i Sverige får varje år denna diagnos. Behandling och prognos är desamma som vid bröstcancer hos kvinnor.

Läs mer om cancer

Fysisk aktivitet och cancer 

Stora befolkningsstudier visar att 30 procent av all cancer går att förebygga genom hälsosamma levnadsvanor. Det betyder inte att den som lever hälsosamt inte kan drabbas av cancer – men genom medvetna val kan var och en minska sin risk.

Genom att inte röka, vara försiktig i solen, avstå alkohol eller dricka måttligt, vardagsmotionera, äta en hälsosam kost och hålla en sund vikt genom livet, minskar du risken att drabbas av cancer i framtiden.

Att röra på sig minst 30 minuter de flesta dagar i livet minskar risken för cancer. Hur du rör dig spelar ingen roll, huvudsaken är att du höjer din puls.

När vi är fysiskt aktiva påverkas så gott som alla processer i kroppen på ett positivt sätt. När hjärtat får jobba ökar kroppens förmåga till reparation och cellförnyelse. Även blodsocker-, insulin- och hormonnivåer påverkas positivt. Kroppen också bättre kan ta hand om inflammationer som i vissa fall kan vara inblandade när cancer utvecklas.

Bröstcancer är en av de cancerformer där forskarna tydligast ser samband mellan fysisk aktivitet och minskad risk. 

Hit går pengarna

Dagens cancerforskning är primärt långsiktig och resultaten kommer främst våra barn och barnbarn att dra nytta av. Men människor drabbas redan nu. För att ge de drabbade bättre villkor, och öka deras chanser att överleva, arbetar Rosa Bandet även med kunskapsspridning och påverkansarbete.

Läs mer om hur ditt bidrag används

Kampanjen pågår 1–31 oktober

Under oktober färgas hela Sverige rosa med hjälp av företag, föreningar och privatpersoner som vill engagera sig i kampen mot cancer. Framgången med Rosa Bandet ligger bland annat i den avgränsade kampanjperioden som gör att vi varje år kan komma tillbaka med full kraft och nya aktiviteter under oktober månad.

Läs mer om kampanjen

Rosa Bandet i världen

Pink Ribbon, som Rosa Bandet heter på engelska, har sitt ursprung i USA. Först ut var Susan G. Komen Breast Cancer Foundation, som hösten 1991 delade ut rosa band till alla deltagare i sitt ”Race for the cure” i New York. Symbolen fick ett stort nationellt genomslag samma år med hjälp av bland andra Evelyn Lauder från kosmetikföretaget Estée Lauder, som började dela ut bandet i sina sminkdiskar. Rosa Bandet är i dag en internationell symbol för kampen mot bröstcancer, som varje år under oktober – den internationella bröstcancermånaden – förenar och engagerar människor över hela världen. 
Källa: pinkribbon.org 

Cancerfonden och Bröstcancerförbundet

I Sverige finns två organisationer som arbetar med Rosa Bandet – Cancerfonden och Bröstcancerförbundet

Bröstcancerförbundet, som bildades 1982, är en obunden ideell patientorganisation. Verksamheten finansieras till största delen via medlemsavgifter och statliga bidrag. Bröstcancerförbundets främsta uppgift är att främja och tillvarata bröstcancerbehandlades intressen kring behandling, vård och rehabilitering. Förbundet administrerar Bröstcancerfonden.

Bröstcancerförbundets band är ceriserosa och säljs till förmån för Bröstcancerfonden och de lokala bröstcancerföreningarna. De kostar 20 kronor, varav tio kronor går till föreningarnas verksamhet och tio kronor till Bröstcancerfonden. Banden bekostas av Estée Lauder.