Rosa Bandet
Publicerad
12 sep 2016

Om Rosa Bandet-kampanjen

Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj genomförs under oktober varje år med syfte att finansiera cancerforskning, sprida kunskap om cancerprevention och bröstcancer samt bedriva påverkansarbete. Var med och färga Sverige rosa i oktober!

8 000 kvinnor drabbas varje år

Varje år får cirka 60 000 personer i Sverige ett cancerbesked. Av dessa får omkring 8 000 diagnosen bröstcancer. Cirka
 30 procent av all cancer hos kvinnor är bröstcancer, som därmed är kvinnans vanligaste cancersjukdom. Män kan också få bröstcancer även om det är ovanligt. Omkring 50 män i Sverige får varje år denna diagnos. Behandling och prognos är desamma som vid bröstcancer hos kvinnor.

Chansen att bli botad från bröstcancer har ökat de senaste årtiondena. I dag överlever drygt 80 procent av dem som drabbas av bröstcancer. Det beror främst på att allt fler fall upptäcks tidigt, och på att behandlingsmetoderna blivit bättre. Bröstcancer drabbar framför allt medelålders och äldre kvinnor. Medianåldern för insjuknande är 62 år. Färre än fem procent är under 40 år.

Flera olika studier har visat att övervikt och fetma efter klimakteriet samt alkoholkonsumtion ökar risken för bröstcancer och att motion har gynnsam verkan och minskar risken.

30 minuter om dagen

Bröstcancer är en av de cancerformer där forskarna tydligast ser samband mellan fysisk aktivitet och minskad risk. Att röra på sig minst 30 minuter de flesta dagar i livet minskar risken för cancer. Hur du rör dig spelar ingen roll, huvudsaken är att du höjer din puls. När vi är fysiskt aktiva påverkas så gott som alla processer i kroppen på ett positivt sätt. När hjärtat får jobba ökar kroppens förmåga till reparation och cellförnyelse. Även blodsocker-, insulin- och hormonnivåer påverkas positivt. Det betyder att kroppen bättre kan ta hand om inflammationer som i vissa fall kan vara inblandade när cancer utvecklas. 

Hit går pengarna

Dagens cancerforskning är primärt långsiktig och resultaten kommer främst våra barn och barnbarn att dra nytta av. Men människor drabbas redan nu. För att ge de drabbade bättre villkor, och öka deras chanser att överleva, arbetar Rosa Bandet även med kunskapsspridning och påverkansarbete.
Läs mer om hur pengarna används

Kampanjen pågår 1–31 oktober

Under oktober färgas hela Sverige rosa med hjälp av företag, föreningar och privatpersoner som vill engagera sig i kampen mot cancer. Framgången med Rosa Bandet ligger bland annat i den avgränsade kampanjperioden som gör att vi varje år kan komma tillbaka med full kraft och nya aktiviteter under oktober månad. Läs mer om årets rosa band och kampanjen!

Rosa Bandet i världen

Pink Ribbon, som Rosa Bandet heter på engelska, har sitt ursprung i USA. Först ut var Susan G. Komen Breast Cancer Foundation, som hösten 1991 delade ut rosa band till alla deltagare i sitt ”Race for the cure” i New York. Symbolen fick ett stort nationellt genomslag samma år med hjälp av bland andra Evelyn Lauder från kosmetikföretaget Estée Lauder, som började dela ut bandet i sina sminkdiskar.

Rosa Bandet är i dag en internationell symbol för kampen mot bröstcancer, som varje år under oktober – den internationella bröstcancermånaden – förenar och engagerar människor över hela världen. I Sverige har Cancerfonden har drivit kampanjen sedan 2003.
Källa: pinkribbon.org 

Cancerfonden och BRO

I Sverige finns två organisationer som arbetar med Rosa Bandet – Cancerfonden och BRO (Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation). 
 
BRO, som bildades 1982, är en obunden ideell patientorganisation. Verksamheten finansieras till största delen via medlemsavgifter och statliga bidrag. BRO:s främsta uppgift är att främja och tillvarata bröstcancerbehandlades intressen kring behandling, vård och rehabilitering. BRO administrerar Bröstcancerfonden.

BRO:s band är ceriserosa och säljs till förmån för Bröstcancerfonden och de lokala bröstcancerföreningarna. De kostar 20 kronor, varav tio kronor går till föreningarnas verksamhet och tio kronor till Bröstcancerfonden. Banden bekostas av Estée Lauder.

Stöd Rosa Bandet som företag

För företag finns flera olika sätt att engagera sig i Rosa Bandet, både som samarbetspartner och genom att köpa Företagspaket Rosa Bandet. 
Läs mer

Presskontakter

Johanna Faijersson, PR- och pressansvarig

E-post: johanna.faijersson@cancerfonden.se
Telefon: 08- 677 10 04

Sofia Guerrero, pressekreterare

E-post: sofia.guerrero@cancerfonden.se 
Telefon: 08- 677 10 43

För vem bär du ditt rosa band?

2016 års band designades av Oscarsbelönade skådespelerskan Alicia Vikander.

För mig är rosa bandet en symbol för en gemenskap som ger hopp om att det är möjligt att bli frisk. Att köpa det rosa bandet kan kännas som en droppe i havet, men många små droppar blir tillsammans en kraftfull våg.

Alicia Vikander

Skådespelerska

Visa alla rosa band