Pressreleaser
Publicerad
31 maj 2017

Samhället betalar årligen 31 miljarder för rökning

Rökning kostar samhället över 31 miljarder kronor varje år, visar en ny rapport. Det motsvarar hela primärvårdens kostnader för alla allmänläkare och sjuksköterskor. Kraftfulla insatser för att minska tobaksbruket skulle innebära enorma samhällsvinster. Ett rökfritt Sverige år 2025 är möjligt, men för att nå dit krävs politisk handlingskraft.

Vi vet att ambitiösa satsningar för att motverka ohälsa ger framtida vinster, både i mänskliga och ekonomiska termer. Vi vill slå hål på myten att det kostar att investera i hälsa – frågan är snarare om vi har råd att inte göra det?

Lena Hök, hållbarhetschef på Skandia

– Vi vet att ambitiösa satsningar för att motverka ohälsa ger framtida vinster, både i mänskliga och ekonomiska termer. Vi vill slå hål på myten att det kostar att investera i hälsa – frågan är snarare om vi har råd att inte göra det?, säger Lena Hök, hållbarhetschef på Skandia.

Cancerfonden och Skandia presenterar i dag tillsammans med Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) en ny rapport. Den visar att rökningen kostar samhället 31 miljarder kronor per år. Det motsvarar hela primärvårdens kostnader för alla allmänläkare och sjuksköterskor.

Varje år orsakar rökningen produktionsbortfall för drygt 19 miljarder kronor och sjukvårdskostnader för 10 miljarder kronor. De informella vårdkostnaderna – när någon tar hand om en sjuk anhörig – uppgår till 2 miljarder kronor och förlusterna i hemarbete uppgår till 3,3 miljarder kronor.

Rapporten visar att samhället skulle kunna göra stora besparingar om rökandet minskade. I dag röker var fjärde gymnasielev och tio procent av Sveriges befolkning. Om andelen rökare skulle minska till fem procent så skulle samhället kunna spara 14 miljarder kronor per år. Sjukvårdskostnaderna skulle minska med drygt fyra miljarder kronor varje år och kostnaderna för den informella vården skulle sjunka med över 850 miljoner kronor. Även kostnaderna för produktionsbortfall skulle minska med nio miljarder kronor.

– Det viktigaste som kan göras här och nu är att stoppa nyrekryteringen av rökare. Vår vision är ett rökfritt Sverige 2025, men för att nå dit behövs politisk vilja och handlingskraft. Ett angeläget steg på vägen är att införa Tobaksutredningens förslag, som bland annat handlar om exponeringsförbud och fler rökfria miljöer, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden.

Läs rapporten: ”Samhällskostnaden för rökningsrelaterad sjuklighet i Sverige”

Rökningens kostnader per år:

  • 31,5 miljarder kr totalkostnad
  • 19,6 miljarder kr produktionsbortfall (både i arbete och i hemmet)
  • 9,9 miljarder kr sjukvårdskostnader
  • 2 miljarder kr informell vård (vård av närstående)

Källa: Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (2017), Samhällskostnaden för rökningsrelaterad sjuklighet i Sverige