Kalmar snart först i Sverige att nå målet för att utrota livmoderhalscancer - endast 1 059 kvinnor i regionen behöver ta vaccinet

Sverige kan bli först i världen att utrota livmoderhalscancer genom vaccination. För att lyckas erbjuds nu gratis vaccin till kvinnor födda 1994-1999. I Kalmar har mer än varannan kvinna tagit vaccinet, vilket är högst andel i hela landet. För att nå målet behöver ytterligare 1 059 kvinnor i regionen ta sprutan innan årets slut, vilket är fullt görbart om Kalmar fortsätter i samma takt.

Genrebild foto Sanna Percivall, Cancerfonden
Genrebild foto Sanna Percivall, Cancerfonden

Livmoderhalscancer är den tredje vanligaste cancerformen hos kvinnor mellan 20 och 49 år. Tack vare forskningen går det idag att vaccinera mot det virus som orsakar livmoderhalscancer, HPV. Genom att vaccinera en tillräckligt stor del av befolkningen kommer livmoderhalscancer att kunna utrotas helt. Nu siktar därför Sverige på att utrota sjukdomen till år 2027.    

– Sverige är i princip ett andetag ifrån att bli först i världen med att utrota livmoderhalscancer. Det är en historisk satsning där sjukdomen kan vara utrotad inom bara tre år. Bara tanken är svindlande, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.      

Sökes: 1 059 kvinnor i Region Kalmar   
Nu storsatsar Sveriges regioner för att massvaccinera kvinnor födda 1994-1999 vilka pekas ut som en extra utsatt målgrupp för att drabbas av viruset, som sprids genom sexuella kontakter. Vaccinationen är gratis för målgruppen och för att lyckas nå målet behöver minst 70 procent av kvinnorna ha vaccinerats innan år 2024 är slut. Men alltför få kvinnor väljer att ta vaccinet, hittills har endast cirka 35 procent i hela Sverige vaccinerat sig. Region Kalmar har ett deltagande på 55 procent, vilket är högst i landet men för att nå 70 procent behöver ytterligare 1 059 kvinnor i regionen vaccineras.    

– Kalmar är i dagsläget den region som är närmast att nå det nationella målet om 70 procents vaccinationsgrad. Det har de lyckats med genom målmedvetet och envist arbete och genom att erbjuda många olika möjligheter att vaccinera sig, vilket är klart föredömligt och något vi hoppas att fler regioner tar efter. Nu återstår bara 1 059 kvinnor, ett antal som inte ens motsvarar en tiondel av åskådarna i en fullsatt Guldfågeln arena. Med andra ord borde detta vara fullt görbart, men tiden är knapp. Nu behöver fler kvinnor i målgruppen ta sig till närmaste barnmorskemottagning, för sin egen och för alla kvinnors skull, säger Ulrika Årehed Kågström.  

Tror sig redan vara vaccinerade 
Det låga deltagandet på riksnivå har flera anledningar. Men en nyligen genomförd undersökning, beställd av Cancerfonden, visar att 75 procent i målgruppen tror att de redan är vaccinerade. En tänkbar förklaring kan vara att målgruppen för många år sedan blivit erbjudna Gardasil 4, en äldre version av vaccinet, som dock inte skyddar mot lika många virusvarianter som den nyare varianten, Gardasil 9. Alternativt tror kvinnorna att de är vaccinerade helt utan att vara det. 

– Även de som tagit den äldre varianten av vaccinet, den som gällde innan 2019, måste uppdatera sitt skydd för att vi ska lyckas stoppa spridningen av viruset helt. Det vore förödande om Sverige missade en sån här historisk chans på grund av ett missförstånd där kvinnor felaktigt tror att de har ett fullgott skydd, säger Ulrika Årehed Kågström.     

Nu kraftsamlar Cancerfonden och gör riktade regionala insatser för att öka vaccinationsdeltagandet och nu har turen kommit till region Kalmar. Genom samarbeten med företag, regionen och organisationer samt kunskapsspridning är målet att öka vaccinationsdeltagandet till 70 procent vid årets slut.   

– Det är ett ambitiöst mål, men också helt nödvändigt – och Kalmar är på målsnöret att lyckas. Dessutom är det avgörande att alla kvinnor fortsätter gå på sin cellprovtagning för att upptäcka en eventuell cancer i tid. Det är vaccinet tillsammans med cellprovtagning som är nyckeln för att den här historiska möjligheten ska bli verklighet, säger Ulrika Årehed Kågström.

Huvudinsikter från Cancerfondens undersökning      

  • 96 procent av målgruppen känner till eller har hört talas om HPV-virus.   

  • 75 procent av målgruppen tror att de redan är vaccinerade mot HPV med fullgott skydd.  

  • 51 procent av målgruppen kan tänka sig ta vaccinet eftersom det är gratis.  

  • Två tredjedelar känner till att livmoderhalscancer kan utrotas. Andelen som känner till ökar med inkomst och utbildningsnivå.      

Undersökning utförd av Xtreme Insight på uppdrag av Cancerfonden. Undersökningen är genomförd bland ett nationellt representativt urval av kvinnor födda 1994-1999.      

Om HPV/livmoderhalscancer   

  • Varannan till var tredje dag dör en kvinna i Sverige av livmoderhalscancer.  

  • Sjukdomen orsakas främst av HPV- virus som sprids genom sexuell kontakt.  

  • Idag känner man till mer än 200 olika HPV. Det är dock bara 12 olika HPV som kan orsaka cancer. Vaccinet som nu erbjuds skyddar mot de viktigaste cancerframkallande HPV (som orsakar ca 90 % av all livmoderhalscancer)  

  • Innan HPV-vaccinerna kom hade de flesta som haft sex någon gång drabbats av en HPV-infektion. Hos sex av sju personer läker infektionen ut av sig själv, men gör den inte det kan den leda till cellförändringar som på sikt kan utvecklas till cancer.      

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.