Pressreleaser
Publicerad
14 Nov 2018

Linnéuniversitetet får pengar till cancerforskning

Cancerfonden delar ut närmare 630 miljoner till cancerforskning under nästa år. Det är det största beloppet någonsin. Av dessa går 1,8 miljoner till docent Ran Friedman på Linnéuniversitetet som undersöker de mekanismer som leder till att tumörceller blir resistenta mot cancerläkemedel.

Många cancerformer kan idag behandlas med läkemedel som blockerar specifika proteiner i cancercellerna. Men dessa läkemedel kan tyvärr bli ineffektiva för vissa patienter. Tumörcellerna kan nämligen utveckla resistens (motståndskraft) mot läkemedlen med en mekanism som kallas resistensmutationer.   

I projektet ska Ran Friedman undersöka mekanismerna som leder till resistensmutationer vid kronisk och akut  myeloisk  leukemi. Med den kunskapen kan det gå att använda redan existerande läkemedel på ett sätt som minskar risken för resistensmutationer, exempelvis genom att periodiskt byta mellan olika läkemedel. 

Projektet syftar till att utveckla nya behandlingsmetoder som ska ge patienter längre nytta med behandlingen. Ran Friedman kommer att använda datormodeller för att ta fram nya behandlingsstrategier och sedan testa dem i cancerceller. Ran Friedman tilldelas 600 000 kronor per år i tre år.

– Forskningen kan ha betydelse, inte bara för leukemi utan även för andra typer av cancer där resistensmutationer förekommer, exempelvis lungcancer och hudcancer, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

 

Fakta: Cancerfondens anslagsutdelning 

Fördelningen av Cancerfondens forskningsanslag utses i nationell konkurrens. Det innebär att Cancerfonden låter alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform. De främsta forskningsprojekten får anslag, det vill säga de med störst chans att nå framgångsrika resultat. Anslagsutdelningen som sker i november varje år är Cancerfondens största utdelning. Nytt för i år är en ytterligare satsning för extra kostnadskrävande studier som forskare kan ansöka om på 1-5 miljoner kronor årligen i upp till tre år. 

 

Fakta: akut leukemi

I begreppet akut leukemi ingår flera olika sjukdomstillstånd som kännetecknas av en onormal bildning av vita blodkroppar.

Insjuknande: 233 kvinnor och 270 män år 2016

Medianålder vid insjuknande: 67 år

Symtom: upprepade infektioner, blekhet, andfåddhet, trötthet eller onormala blödningar som näsblod, blod i urinen eller ökad blödning vid menstruation är vanliga

Överlevnad: 32 procent av kvinnorna och 37 procent av männen lever 10 år efter diagnos.

Avlidna:182 kvinnor och 190 män år 2016