Second opinion

I Patientlagen står det att varje patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom ska få möjlighet till förnyad bedömning. 

Den tydliggör även rätten att verkligen få den behandling som föreslås av den läkare som gjort bedömningen i second opinionförfarandet, så länge som behandlingen kan anses stå i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, samt att det med hänsyn till sjukdomen och kostnaderna framstår som befogat.

Så bra underlag som möjligt

Det har blivit allt vanligare i vårt land att använda sig av möjligheten till ny medicinsk bedömning. Att man vill göra det behöver inte betyda att man är missnöjd med den egna läkarens bedömning och förslag.

Det är inget konstigt med att man som patient inför ett kanske livsavgörande beslut vill skaffa sig ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

Ta upp det med din läkare

Cancer är en allvarlig sjukdom, det är inte ovanligt att flera behandlingsmetoder står till buds och många gånger kan det saknas vetenskapligt säker kunskap om vilken behandling som är bäst för en viss patient.

Det mest praktiska är ofta att ta upp önskemålet om ny medicinsk bedömning  med den läkare som har hand om just ditt fall.

Var som helst i landet

Läkaren som ska göra den förnyade bedömningen behöver ha tillgång till patientjournalen där utredningen och diagnosen är dokumenterad. Det innebär att behandlande läkare ska skriva remiss för ny medicinsk bedömning.

Den ska man kunna få var som helst i landet. Förutsatt att remiss är skriven ska hemregionen bekosta en ny medicinsk bedömning samt eventuella resekostnader i samband med den.

Läs mer om patienträttigheter


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.