"Jag är djupt tacksam över det stöd min forskningsgrupp nu har fått", säger Daniel Bexell. Foto: André de Loisted
Nyheter
Publicerad
21 dec 2017
Författare
Stefan Sjödin

Söker behandling mot svår barncancer

Neuroblastom drabbar de minsta barnen. I sin mest aggressiva form sänder den ut metastaser som inget av dagens läkemedel har effekt på. Men Daniel Bexell har antagit utmaningen och får nu stöd från Cancerfonden.

Redan som nybakad läkarstudent insåg Daniel Bexell två saker. Det första var att han, kanske i större utsträckning än många av kurskamraterna, ville förstå den exakta mekanismen bakom de sjukdomar han studerade. Varför fortsatte den ena cellen okontrollerat dela sig, men inte den andra? Hur kunde ett visst läkemedel vara så effektivt, medan ett snarlikt inte alls fungerade?

Med den glupande vetgirigheten var forskarbanan given redan från början, men Daniel Bexells ständiga patientmöten – först som student och senare som läkare – fick honom tidigt att ställa ett krav på den egna forskningen.

– Jag ville känna att min forskning gjorde verklig nytta för patienter. För mig personligen innebar det att ta sig an ett område där människor faktiskt dog för att vi saknade bra läkemedel. 

Sjukdomen drabbar hela familjer

Efter att ha skrivit en avhandling om hjärntumörer kom Daniel Bexell så småningom i kontakt med en annan forskargrupp vid Lunds universitet där pusselbitarna en efter en föll på plats. Den känsla av mening han eftersökt var omedelbart närvarande.

Neuroblastom, den cancersjukdom som forskargruppen studerade, är ovanlig och drabbar ungefär tjugo barn årligen i Sverige. Men de som drabbas – de drabbas hårt. Om cancern spridit sig är den mycket svårbehandlad. I dag överlever sextio procent av barnen med aggressiv neuroblastom.

– Det är en fruktansvärd sjukdom som förstås drabbar barnen, men också deras syskon och föräldrar. Jag brukar också säga att den drabbar hela skolklasser eller dagisgrupper. Vi är inte rustade för att ett litet barn ska bli så sjukt.


"Jag ville känna att min forskning gjorde verklig nytta för patienter", säger Daniel Bexell. Foto: André de Loisted

Neuroblastom växer från nervsystemet och tumörerna kan därför uppstå på flera olika ställen i kroppen, vanligast är binjurarna. Om cancern spridit sig, vilket den aggressiva formen lätt gör, är den extremt svårbehandlad. En av de största utmaningarna läkarna står inför är att tumörerna tycks bli resistenta mot cytostatika och behovet av nya behandlingsformer är därför stort.

Tidskrävande detektivarbete 

Det är här Daniel Bexells forskning, som nu får stöd av Cancerfonden med 800 000 kronor per år under tre års tid, kommer in i bilden.

– Vi har framför allt utvecklat djurmodeller som bättre återspeglar våra patienter. Det betyder att vi nu har en miljö som faktiskt efterliknar patienterna, där vi kan testa nya läkemedel mot neuroblastom, säger Daniel Bexell, som jobbar halvtid med forskning och halvtid som läkare inom cancerdiagnostik på Skånes universitetssjukhus i Lund.

Forskararbetet innebär många timmar i laboratoriemiljö. Konkret är det i djurmodeller och i olika odlingsskålar som Daniel Bexell utvecklar de tumörceller som ska studeras. Han återskapar patientens problem i labbet för att kunna utföra genanalyser och utifrån dem dra slutsatser om vilka nya behandlingar som kan fungera.


Daniel Bexell och hans forskargrupptesta nya läkemedel mot neuroblastom. Foto: André de Loisted

– Det är ett tidskrävande detektivarbete. Jag är djupt tacksam över det stöd min forskningsgrupp nu har fått, det är inget jag tar för självklart. Vi är beroende av människors välvilja och donationer. Och jag tror vi kommer ha större förståelse för hur de här cancermetastaserna fungerar när vi är färdiga med vårt arbete.

Testar gamla läkemedel

Daniel Bexell och hans kolleger ska inte bara prova nya potentiella mediciner mot neuroblastom.

– Vi ska även utvärdera gamla läkemedel som redan är godkända för andra cancerformer. Kanske kan någon av dem fungera hos de här barnen, säger Daniel Bexell.

Fördelen med gamla läkemedel som är utprovade för helt andra typer av cancer, är att de redan gått igenom många av de säkerhetsfaser som fördröjer medicinernas väg till patienten. Om någon av dem visar sig ha bra effekt på neuroblastom skulle läkemedlet snabbt kunna komma de drabbade barnen till godo.

De nya modellerna erbjuder också bättre möjlighet att förstå varför tumörerna utvecklar resistens.

– Vi vill ta reda på vad som händer i cellerna när de blir okänsliga för dagens läkemedel. Om vi förstår det blir det lättare att förutsäga vilka behandlingar som kommer att ha effekt.

Visa fler