Nyheter
Publicerad
9 mar 2016

"Målet är att öka överlevnaden hos lungcancerpatienter"

I år delar Cancerfonden ut rekordsumman 454 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Cancerfondens forskningsnämnd har under tisdagen beslutat att ge anslag till elva cancerforskare. En av dem är Clotilde Wiel.

– Anslaget från Cancerfonden är en stor ära och ger mig möjlighet att arbeta långsiktigt med forskningen. Jag hoppas att resultatet kan öka överlevnaden hos lungcancerpatienter, säger 28-åriga Clotilde Wiel, postdoktor vid Göteborgs universitet.

Hennes forskning rör antioxidanter – ämnen som produceras av kroppens celler, men som även kan fås via maten och är ett populärt ämne i kosttillskott. Länge har man antagit att antioxidanterna kan skydda mot cancer, genom att de motverkar så kallade syreradikaler som kan skada arvsmassan och på så vis orsaka cancer.

Antioxidanter – fokus i Clotildes forskning

Men forskning pekar mot att antioxidanter tvärtom skulle kunna sporra tumörtillväxt. Den forskargrupp som Clotilde Wiel tillhör har visat att antioxidanter kan påskynda cancerutvecklingen hos möss med lungcancer. Lungcancer är den cancerform som tar flest liv i Sverige varje år. 2014 avled 3 647 personer av sjukdomen.

Antioxidanterna stänger av kroppens viktigaste försvarsmekanism mot tumörer, det så kallade p53-proteinet, vilket gör att cancern kan växa snabbare och spridas i kroppen. Clotilde Wiel vill nu forska vidare för att avgöra om, och hur, antioxidanter orsakar eller påskyndar spridningen av lungcancer. Det är viktig kunskap till exempel när det gäller personer som röker, som har en ökad risk för sjukdomen men ibland tar kosttillskott med antioxidanter. 

Viktigt forskningsområde

– Detta är ett mycket viktigt forskningsområde. Antioxidanternas effekter är mer komplexa än man trodde från början och nu gäller det att reda ut olika mekanismer som påverkar cancerutvecklingens olika stadier, säger Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.

Cancerfonden utser varje år omkring tio nya forskartjänster. Forskarna befinner sig i olika steg i karriären och kan tack vare anslagen från Cancerfonden skapa en långsiktighet i sin forskning. I år kommer totalt 56 cancerforskare ha sina tjänster finansierade av Cancerfonden.

Läs mer om forskningsnämdens anslagsbeslut för 2016

Visa fler