Barbro Westerholm, riksdagsledamot för Liberalerna. Foto: Martin Stenmark.
Nyheter
Publicerad
19 okt 2017
Författare
Hanna Odelfors

”Ge äldre bättre tillgång till mammografi”

Tidig upptäckt räddar liv – ändå upphör screeningen för bröstcancer efter 74 års ålder. Något som majoriteten av kvinnorna som passerat 70-årsstrecket är kritiska mot, visar en undersökning som Cancerfonden låtit göra. – Det här är en oerhört viktig rättvisefråga, säger Barbro Westerholm, riksdagsledamot för Liberalerna.

Dagens 70-plussare har förhoppningsvis många friska år framför sig och lever ofta ett aktivt liv. Något som 84-åriga Barbro Westerholm är ett bra exempel på:

– Jag ställer upp i det kommande riksdagsvalet och känner mig som jag alltid har gjort. Ändå blir jag inte kallad till mammografi, vilket jag tycker borde vara en självklarhet. 

Mammografi ökar chansen för tidig upptäckt

Hon är inte ensam om att tycka att åldersgränsen är förlegad. Cancerfonden har låtit Demoskop göra en rikstäckande undersökning bland kvinnor i åldern 70 till 79 år för att ta reda på hur de upplever att inte längre bli kallade till mammografi efter 74 års ålder. 

Och en stor majoritet – åtta av tio – var kritiska mot att äldre inte får delta i bröstcancerscreeningen, som ökar chanserna till tidig upptäckt. När en tumör upptäcks i tid är utsikterna att bli botad bättre och behandlingarna kan oftast göras lindrigare. 

Åtta av tio av de svarande kvinnorna uppgav också att de skulle gå på undersökningen om de blev kallade.

– Jag har själv inte varit på mammografi sedan kallelserna slutade komma. Utan kallelse blir det helt enkelt inte av, säger Barbro Westerholm.

Hon berättar att hon däremot undersöker brösten själv en gång i månaden för att upptäcka eventuella förändringar. Fördelen med att även gå på mammografi är att denna röntgenundersökning kan hitta en tumör medan den är så liten att den inte kan kännas med handen.

Drev igenom allmänn bröstscreening 

Barbro Westerholm var tidigare medicinalråd på Socialstyrelsen och en av dem som drev igenom att en allmän bröstcancerscreening skulle införas för drygt 30 år sedan. Att det sattes en övre åldersgräns berodde på att forskningen om sådan screening bara inkluderade kvinnor under 74 år. Men var femte kvinna som drabbas av bröstcancer är äldre än så, och det finns ingen välgrundad anledning att tro att äldre kvinnor inte skulle ha nytta av mammografi.

– Är det etiskt rätt att sätta en åldersgräns beroende på vilka åldrar som forskarna valt att studera? Jag kan inte se att det är mindre viktigt att upptäcka bröstcancer tidigt hos en 76-åring än hos en 66-åring, säger Barbro Westerholm.


Landsting/regioner där kvinnor över 74 år själva boka tid för mammografi (rosa): Blekinge, Dalarna, Kronoberg, Norrbotten och Stockholm.

Landsting/regioner som kräver remiss från vårdcentral eller annan vårdgivare (grå): Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland-Härjedalen, Jönköping, Kalmar, Skåne, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland.

16 av 21 landsting kräver remiss 

För de äldre kvinnor som vill fortsätta gå på mammografi är det heller inte helt lätt att få en tid. I 16 av 21 landsting krävs en remiss från vårdcentralen. I övriga fem landsting kan kvinnorna själva ringa direkt till mammografienheterna och boka tid (se karta och lista). Detta borde gälla även i övriga landsting, anser Cancerfonden. Barbro Westerholm håller med:

– Att man först måste boka tid för att få en remiss gör att man kanske inte kommer iväg. Jag ser väldigt allvarligt på den negativa inställningen kring att ge äldre kvinnor tillgång till mammografi. Det handlar om åldersdiskriminering, säger hon.   

Remisskravet måste avskaffas

Tillsammans med Cancerfonden och Bröstcancerföreningarnas riksorganisation, BRO, skriver Barbro Westerholm nu på Svenska dagbladets debattsida om att remisskravet måste avskaffas omgående. Dessutom bör Socialstyrelsen utreda den övre åldersgränsen.

– Vården måste underlätta för kvinnor att kunna delta i mammografi även efter det att de har fyllt 75 år. Tidig upptäckt räddar liv, säger Jan Zedenius, medicinskt sakkunnig på Cancerfonden.

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet här


Fotnot: Den rikstäckande undersökning som Cancerfonden låtit opinionsinstitutet Demoskop genomföra omfattar 1116 kvinnor i åldrarna 70–79 år.

Hanna Odelfors

Medicinjournalist och redaktör för Rädda Livet

Visa fler