Toppmöte om cancervård

Just nu pågår det internationella toppmötet Uppsala Health Summit som i år handlar om cancervård. Ett ämne som tas upp är hur fysisk träning ska bli en ordinarie del av cancervården.

Foto: Melker Dahlstrand

– Tack vare finansiering från Cancerfonden och andra finansiärer vet vi snart hur och med vilken intensitet cancerpatienter behöver träna för att klara sin behandling och må så bra som möjligt, säger Karin Nordin, ansvarig för Phys-Can studien och en av deltagarna på Uppsala Health Summit.

Cancerforskningen gör nya framsteg hela tiden. Samtidigt råder det en obalans mellan medicinska möjligheter och vad sjukvården klarar av att erbjuda. I år ska Uppsala Health Summit diskutera lösningar på utmaningarna som framtidens cancervård står inför. Mötet, som pågår mellan den 14 och 15 juni, samlar forskare och företrädare för hälso- och sjukvård, myndigheter och frivillig-organisationer från hela världen. 

Mångfald av ämnen

Diskussionerna tar upp flera aktuella ämnen, som utveckling av nya biomarkörer, vad nya mediciner ska få kosta och hur vården ska kunna anpassas för ännu fler patienter i framtiden. Ett annat ämne är patientens medverkan i sin egen vård. 

En av de svenska forskare som medverkar är Karin Nordin, professor vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap på Uppsala Universitet. Hon leder forskningsstudien Phys-Can som hittills har finansierats av Cancerfonden med 10 miljoner kronor.

I studien, som är den största i sitt slag, ingår 600 personer med nydiagnostiserad bröst-, prostata-, tjock- eller ändtarmscancer. Parallellt med sin ordinarie cancerbehandling genomför de två hög- eller lågintensiva styrketräningspass i veckan samt konditionsträning under sex månader. De följs sedan under en tioårsperiod. Flera internationella studier bekräftar att träning i samband med behandling är positivt för cancerpatienter.

– De som tränar hårt klarar behandlingen bättre och behöver inte minska dosen av cytostatika lika ofta. Även tröttheten som många cancerpatienter drabbas av minskar. Studierna har dock inte gett svar på hur man ska träna för att få bäst effekt och inte heller betydelsen av träning när det gäller risk för återfall. Med Phys-Can kommer vi kunna dra mycket starka slutsatser om detta, säger Karin Nordin.

Ordinarie del av cancervården

Men vägen till att integrera rönen till en självklar del i svensk och internationell cancervård är inte spikrak. Många frågor måste redas ut: vem ska betala, vem ska ordinera träningen och var ska den genomföras? Högst troligt måste utomstående träningsföretag involveras. Det är bland annat det som ska diskuteras på Uppsala Health Summit 2018.

– Vi känner det som ett väldigt stort genombrott att vi får hålla en workshop om fysisk träning i ett så stort internationellt sammanhang. Om vi ska lyckas införa fysisk träning i vården är det helt nödvändigt att sjukvården samarbetar med beslutsfattare, patientorganisationer, friskvårdsaktörer och andra som finns representerade vid Uppsala Health Summit i dag. 


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.