Rökning kan minska effekten av bröstcancerbehandling

Rökare tycks få sämre effekt av en vanlig form av anti-hormonell behandling mot bröstcancer. En ny studie som genomförts med stöd av Cancerfonden visar att rökarna oftare fick återfall än icke-rökarna som fick samma behandling.

Att tobaksrökning ökar risken att få cancer är välkänt och sedan tidigare vet man också att strålbehandling mot vissa cancerformer inte fungerar lika bra hos rökare. Nu har forskare vid Lunds universitet följt upp drygt 1 000 sydsvenska kvinnor med bröstcancer för att se hur behandlingsresultatet påverkades av om de rökte eller ej. Ungefär 200 av dem var rökare.


"Det behövs mer uppmuntran att sluta från sjukvårdens sida och man ska inte tveka att be om hjälp" säger Helena Jernström, cancerforskare. Foto: Olle Dahlström

– Vi trodde att vi skulle se att rökningen försämrade effekten av strålbehandling, men i stället upptäckte vi att de som fick så kallade aromatashämmare påverkades av om de rökte eller ej, säger Helena Jernström, som är cancerforskare och ansvarig för studien tillsammans med läkaren Mia Persson.

Ökad risk för spridd cancer

Vid vissa former av bröstcancer stimuleras tumörcellerna att växa av det kvinnliga könshormonet östrogen. Många patienter får därför efter operationen läkemedel som sätter stopp för hormonets effekt. En vanlig sådan behandling är aromatashämmare, som hindrar att östrogen bildas i kroppen och som minskar risken för återfall.

Studien, som publiceras i British Journal of Cancer, visar att kvinnorna som rökte och som fick sådan behandling fick återfall tre gånger så ofta som icke-rökare som fick samma behandling. De som rökte hade också större risk att få metastaser på andra ställen i kroppen och de hade drygt tre gånger så stor risk att avlida antingen av sin cancer eller av någon annan orsak, jämfört med kvinnorna som fick samma behandling men som inte rökte. 

– Vi kan inte säga vad det här beror på, och resultatet måste bekräftas så mer forskning behövs, säger Helena Jernström.

Efterlyser bättre stöd att sluta röka

Men redan nu kan sjukvården bli bättre på att erbjuda mer och bättre hjälp att sluta röka, anser hon.

– Överraskande få slutade att röka efter att de fått bröstcancer, bara var tionde rökare var rökfri första året efter operation. Det behövs mer uppmuntran att sluta från sjukvårdens sida och man ska inte tveka att be om hjälp. För det är svårt att sluta.

Forskargruppen har anslag från Cancerfonden och det har varit värdefullt för att kunna genomföra den aktuella studien.

– Pengarna går till lön åt våra doktorander och annan duktig personal, till material för provtagning och olika analyser som vi måste göra. Vi är väldigt tacksamma för stödet från Cancerfondens givare, utan det skulle det inte bli så mycket forskning alls, säger Helena Jernström.