Lågutbildade drabbas av cancer i större utsträckning än högutbildade

Personer med lägre utbildning insjuknar i cancer i större utsträckning än de med hög utbildningsnivå. Extra tydligt är detta bland kvinnor. Det visar siffror från Cancerregistret.

Personer som rör sig i stadsmiljö.
Foto: Timon Studler/Unsplash

– Lågutbildade insjuknar i cancer i större utsträckning i dagens Sverige. Ska vi besegra cancer kommer det inte räcka med att hitta rätt mediciner och behandlingar. Det politiska ansvaret för att vi har den här stora ojämlikheten i Sverige är enormt, säger Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström.

Det är siffror från Cancerregistret och Statistiska centralbyrån som sammanställer samband mellan utbildningsnivå och cancer för kvinnor och män. Siffrorna för år 2021 visar att personer med lägre utbildning insjuknar i cancer i större utsträckning. Skillnaderna är som störst bland kvinnor.

"Rökning är den största riskfaktorn"

För diagnosen tjocktarmscancer drabbades i snitt 38 kvinnor per 100 000 invånare per år med eftergymnasial utbildning (2017-2021). För kvinnor med endast grundskoleutbildning insjuknade i snitt 45 kvinnor per 100 000 invånare per år.

Lungcancer är en av diagnoserna med störst skillnader. Bland kvinnor som drabbas av lungcancer var de med grundskoleutbildning i snitt 2,5 gånger fler än de med eftergymnasial utbildning (2017-2021).

– Vi vet att rökning är den största riskfaktorn för lungcancer och vi vet att andelen rökare skiljer sig i olika socioekonomiska grupper. Det här är ett typexempel på att det finns stora möjligheter till förändring med rätt politiska åtgärder, säger Ulrika Årehed Kågström. 

När det kommer till prostatacancer och bröstcancer gäller det omvända sambandet. Här är insjuknandet högre bland personer med eftergymnasial utbildning än de med grundskoleutbildning. En av orsakerna till detta är att personer med högre utbildning är mer benägna att gå på screening och att söka vård.

Överlevnad påverkas också

I snitt är även femårsöverlevnaden i cancer generellt högre för högutbildade än för lågutbildade. Skillnaden är som tydligast bland kvinnor med bröstcancer.

– Allt detta sammantaget är oacceptabelt. EU har tagit fram en cancerplan med stora ambitioner kring förbättrad jämlikhet inom cancerområdet, den är dessutom resurssatt med 40 miljarder kronor för medlemsländerna att söka. Det finns alltså tydliga mål och medel – bordet är dukat för våra politiker att hugga in, säger Ulrika Årehed Kågström.

Så många insjuknar

Antal fall per 100 000 invånare, 35-74 år (2017-2021).

Statistik insjuknandegrad utbildningsnivå - kvinnor

Statistik insjuknandegrad utbildningsnivå - män

Källa: Cancerregistret, Socialstyrelsen och Utbildningsregistret, Statistiska Centralbyrån.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.