Lagar om rehab följs inte

Rehabilitering vid bröstcancer höjer livskvaliteten och hjälper människor tillbaka till vardagen. Men den rehabilitering som erbjuds varierar över landet visar en ny rapport.

två kvinnor i park
Ulrika Årehed Kågström, Cancerfondens generalsekreterare och Susanne Dieroff Hay, Bröstcancerförbundets ordförande.

8 000 kvinnor och 60 män drabbas av bröstcancer varje år. Av dessa uppskattas över hälften få komplikationer efter behandling. Extrem trötthet (fatigue), smärta och torra slemhinnor är vanligt.  

En tidigare undersökning bland bröstcancerpatienter visar att sex av tio inte blivit erbjudna rehabilitering för att behandla komplikationerna. För att nu slå fast hur den faktiska tillgängligheten till rehabilitering ser ut, har Bröstcancerförbundet och Cancerfonden gemensamt genomfört en granskning av den svenska bröstcancerrehabiliteringen.

Oklart vad som erbjuds

Granskningen visar att det inte finns någon samlad kunskap om omfattningen av bröstcancerrehabilitering inom svensk hälso- och sjukvård.

Ingen vet alltså hur många bröstcancerpatienter som blir erbjudna rehabilitering, vilka insatser som erbjuds eller hur stora behoven är. Anledningen är att det saknas strukturer och uppföljning.

– Det finns såväl lagstiftning som nationella riktlinjer för cancerrehabilitering, men vi kan genom vår granskning konstatera att dessa inte följs, säger Susanne Dieroff Hay, Bröstcancerförbundets ordförande.

– Det är oerhört problematiskt och påverkar livskvaliteten negativt för tusentals patienter varje år. Alla cancerpatienter har rätt till rehabilitering.

Tillgänglighet olika

Tillgängligheten till bröstcancerrehabilitering varierar också stort över landet. I vissa regioner är tillståndet extra allvarligt.

– En intervjuad kontaktsjuksköterska vittnar om att sjukhuset ibland inte ens utreder patienternas behov av rehabilitering eftersom de inte har kapacitet att genomföra insatserna. Det gör mig väldigt nedslagen, säger Ulrika Årehed Kågström, Cancerfondens generalsekreterare. 

– Jag hoppas att vår granskning kan vara startskottet på nödvändiga förbättringar.


Rapporten Lika olika överallt

Resultatet av granskningen sammanfattas i rapporten Lika olika överallt – en kartläggning av tillgängligheten till rehabilitering för bröstcancerpatienter.

Intervjuer har genomförts med sju processledare och utvecklingsledare från de sex regionala cancercentrumen (RCC) samt ett strategiskt urval av 18 kontaktsjuksköterskor från onkolog- och kirurgkliniker vid universitets- respektive länssjukhus runt om i landet.

Utöver det har rapporter, artiklar, vårdprogram, riktlinjer och rutiner respektive lokala underlag rörande cancerrehabilitering legat till grund för kartläggningen.

Till rapporten


Om bröstcancerrehabilitering

Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera fysiska, psykiska, sociala och existentiella följder av en cancersjukdom och –behandling.

Rehabilitering ska ge patienter och närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt.

När det gäller rehabilitering av bröstcancer är vanliga insatser lymfterapi, samtalsstöd och fysioterapi. Behovet är alltid individuellt och ska utgå från den enskilde patienten.


Senaste nyheterna

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.