"Hoppsan, det var stort"

Sophia Zackrisson visste att deras avbildningsmetod i 3D var bättre än den metod som används vid vanlig mammografi i dag. Men att så många fler brösttumörer kunde hittas var ett ”wow-moment”.

"Vi som arbetar med klinisk, patientnära forskning sitter inte så ofta framför ett mikroskop där vi plötsligt hittar en ny molekyl eller något sådant. I stället handlar det om långvarigt och enträget arbete, inte särskilt glassigt och ofta tar varje studie många år att genomföra eftersom många patienter behöver undersökas. Vår forskargrupp jobbar med att utvärdera en ny mammografimetod, för att kunna hitta fler brösttumörer än vad som är möjligt i dag. Metoden heter bröst-tomosyntes, men kallas ofta 3D-screening, eftersom den ger en tredimensionell bild av bröstet. Dagens mammografi ger en tvådimensionell bild – det är därför man tar två bilder per bröst vid screening. 

Att hitta fler tumörer vid regelbundna hälsokontroller ger möjlighet att fånga upp kvinnor tidigare, för att då kunna ge mildare behandling men framförallt minska risken att dö i bröstcancer. För att jämföra metoderna har vi gjort en jättestudie med 15 000 kvinnor i Malmö och de har fått sina bröst avbildade med båda mammografimetoderna. När studien inleddes 2010 räknade vi med att vi skulle kunna hitta kanske 15-20 procent fler tumörer med 3D-metoden. Då vi i halvtid hade samlat in data från hälften av kvinnorna satt jag och några kollegor på jobbet och räknade. Vi fick fram en betydligt högre siffra än så. Jag tänkte att jag nog hade räknat fel och inväntade att vår statistiker också skulle gå igenom materialet. Det visade sig att vi kunde hitta hela 43 procent fler tumörer med vår metod än med vanlig mammografi. Det var ett ”wow-moment” och jag fick känslan att ”Hoppsan, det var stort! Vi kan verkligen göra skillnad!”. 

Nu har vi genomfört hela studien med alla deltagarna och har nu landat på att vi kan hitta 34 procent fler tumörer, det är också väldigt mycket. Det innebär att vi skulle kunna fånga upp nästan nio kvinnor för varje tusen som genomgår mammografi, jämfört med de sex kvinnor per tusen som hittas med dagens metod. Avigsidan med att metoden fångar upp fler förändringar är att vi också hittar en del godartade förändringar. Det betyder att fler kvinnor får kallas till återbesök och utredning, något som orsakar oro i onödan. Huruvida 3D-metoden kommer att börja användas beslutar Socialstyrelsen om, men jag hoppas att våra resultat kan vara en språngbräda som öppnar upp för en sådan diskussion. 

 


Sophia Zackrisson är överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, samt docent och lektor i diagnostisk radiologi vid Institutionen för translationell medicin vid Lunds universitet. Hon forskar om bättre metoder för att hitta bröstcancer. Resultaten från studien som nämns ovan publiceras i Lancet Oncology. Sophia Zackrissons forskning stöds av Cancerfonden med 800 000 kronor per år 2017–2019. 

Senaste nyheterna