Ny ordförande vill se mer nytta av forskning

Professor Malin Sund blir ny ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd. Hon vill satsa mer på att forskning når patienter snabbare. Själv forskar hon om att upptäcka bukspottkörtelcancer tidigt med hjälp av ett enkelt blodprov.

kvinna i korridor
Malin Sund arbetar som kirurg i Umeå och Helsingfors och forskar om bukspottkörtelcancer. Nu blir hon ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd. Foto Sanna Percivall.

­­Överlevnaden vid bukspottkörtelcancer har inte förbättrats på 30 år och jag har en stor samling prover där jag kan spåra sjukdomen innan diagnos och utveckla ett test så att vi i framtiden kan testa patienter för risk för den här sjukdomen och kunna ställa diagnosen tidigare, säger Malin Sund, professor i kirurgi vid Umeå universitet och Helsingfors universitet.

Det är befolkningen i Västerbotten som under flera decennier har bidragit med bland annat blodprover som nu finns i en biobank som Malin Sund använder. Bland de personer som får sjukdomen idag spårar hon sedan baklänges i tiden i proverna och letar efter tecken som hade kunnat avslöja cancern tidigare. Proverna jämförs också med prover från friska personer för att det ska bli möjligt att se en avvikelse hos de som fick cancer.

Markörer har hittats

Vi har hittills hittat saker vid diagnos som är bättre än de markörer som finns i kliniken just nu, men så snart vi börjar backa och gå tillbaka i tiden så försvinner ganska ofta de här signalerna. Så det som vi har hittat än så länge är någonting som framträder ganska sent i ett förlopp och vi skulle vilja vrida tiden tillbaka åtminstone två år eller någonting sådant innan diagnos, för då tror jag att det skulle vara betydelsefullt för prognosen.

Men Malin Sund är envis och kommer inte att ge upp i första taget säger hon i Cancerfondens podd Glöd – forskarna som ska besegra cancer. Hon visste redan som liten att hon ville bli läkare men om inte det skulle gå vägen hade hon också en plan B – och det var att bli genforskare.

Leder forskningsnämnden

Idag arbetar hon som kirurg både i Umeå och i Helsingfors och opererar vid flera olika cancersjukdomar, som bröstcancer, melanom och sköldkörtelcancer. Och nu tar hon alltså även över ordförandeskapet för Cancerfondens forskningsnämnd.

Det innebär att hon kommer att leda arbetet med att fördela forskningspengar till cancerforskare i hela Sverige. Det är ett stort arbete som involverar en mängd olika experter på olika områden av forskning och inom olika cancersjukdomar. Nämnden fattar också beslut om särskilda satsningar, till exempel på eftersatta forskningsområden eller för vissa sjukdomar.

Vi har fantastisk cancerforskning i Sverige både inom grundforskningen och i den kliniska forskningen och inom omvårdnadsforskning. Däremot kan jag ibland tycka att det tar för lång tid innan resultaten överförs till kliniken och att grundforskning kommer till nytta för patienterna. Jag skulle vilja se att detta gick snabbare med hjälp av satsningar, säger Malin Sund.

Mer synlig forskning

Hon vill se fler samarbeten inom forskning och inom forskningsfinansiering och hon vill gärna att forskningen blir mer synlig i samhället.

Jag vill också bidra till att patienter har möjlighet att delta i kliniska studier. Detta innebär att forskning måste få en tydlig plats i vardagen på våra sjukhus, samt att vi kanske kan bidra till att skapa de mötesplatser där grundforskarna och klinikerna möts.

Malin Sund tillträder som ordförande den 24 maj 2023.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.