"En tredjedel av alla cancerfall kan förebyggas"

Hur kan man förebygga cancer med hjälp av hälsosamma levnadsvanor? Charlotta Rubin, legitimerad dietist som arbetar med att sprida kunskap kring kost och cancerprevention i Dietisternas riksförbund, tror på sunt förnuft.

Vänster: Dietisten Charlotta Rubin. Höger: En person som plockar grönsaker i en grönsaksdisk
Dietisten Charlotta Rubin tror på sunt förnuft när det kommer till hälsosamma levnadsvanor.

Hur mycket kan vi själva påverka vår hälsa via kosten?  

– Det är omdebatterat. Men i studier kan man se att minst en tredjedel av alla cancerfall kan förebyggas med hjälp av hälsosamma levnadsvanor i stort. Livsstilsfaktorer som för lite motion, ohälsosam vikt och dålig kost är drivande faktorer när det gäller cancer, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Enligt Cancerfondsrapporten 2018 skulle 23 000 cancerfall kunna förebyggas om övervikt och fetma minskade till hälften. 

Hur ska vi äta hälsosamt? 

– Ät mer fullkorn, baljväxter, grönsaker och frukt och begränsa alkohol, rött kött, chark, sockersötad dryck och salt skräpmat. Dessa råd minskar även risken för hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes. 

Vad tänker du kring dem som lever hälsosamt men ändå drabbas av cancer? 

– På populationsnivå har vi sett samband när det gäller kostråden men det ger ju tyvärr inga garantier på individnivå. Det finns de som röker som borstbindare men aldrig får cancer och de som aldrig rört en cigarett men som ändå får lungcancer. Men jag tänker att det ändå finns saker man kan göra som individ för att minska risken, till exempel att äta en hälsosam kost. I samhället ska det också finnas hälsosamma strukturer som god och hälsosam mat i skolan. Det ska vara lätt att göra rätt val. 

Vilken är den vanligaste myten om kost och cancer? 

– Att socker göder cancerceller. Det finns ingen forskning på människor som kan påvisa detta i dagsläget och inget av de stora cancerförbunden förespråkar en ketogen kost, alltså extrem lågkolhydratkost. Däremot gör ju bland annat sötsaker och sötad dryck att vi blir överviktiga och det är en riskfaktor i sig. 

Hur lever du själv? 

– Jag försöker leva som jag lär, men vi är alla människor. Det finns ingen poäng i att vara fundamentalist. 

Hur ser du på risken för skuldbeläggning när det gäller kost och cancer? 

– Vi försöker att ha en oerhörd ödmjukhet i frågan. Min erfarenhet är att det främst är vårdpersonal som är rädda för att skuldbelägga och jag har aldrig mött en patient som reagerat på det sättet. Vi kan inte undanhålla information utan vi måste ge alla möjlighet att ta reda på forskningsresultaten. Redan på vårdcentralen tycker jag att patienten ska få information om vikten av att äta bra.

Ta reda på vad en dietist gör på Dietisternas Riksförbund