Träffa patienter gör mig till en bättre forskare

Lungcancer är en mycket allvarlig sjukdom, och den cancerform som skördar flest liv. I Sverige avled 3 593 personer 2018. Ett problem är att lungcancer ofta hittas alltför sent, när den redan har hunnit sprida sig.

Forskaren Maria Plank
Maria Planck är överläkare på lungkliniken vid Skånes universitetssjukhus och docent i onkologi vid Lunds universitet. Foto: André de Loisted

– Den är svår att upptäcka eftersom symtomen är så allmänna. Hosta är ett exempel på ett sådant symtom, som kan indikera lungcancer, men som i de allra flesta fall har en mer banal orsak, säger Maria Planck, överläkare på lungkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund och docent i onkologi vid Lunds universitet.

Analyserar bortopererade tumörer

Med hjälp av olika molekylärbiologiska metoder har hennes forskargrupp analyserat patienters bortopererade lungtumörer, exempelvis genom att undersöka hur arvsmassan i tumörcellerna uttrycks.

– Det står då klart att egenskaper i en enskild patients tumör påverkar cancerns förlopp och vilken behandling som fungerar bäst, säger hon.

Stöd från Cancerfonden

Något som Maria Planck tittar på är om det förekommer mutationer i tumörcellernas arvsmassa, eller fusionsgener, alltså att gener har flyttats och gått samman för en förändrad funktion. Fusionsgener är en mekanism som gör att cancerceller uppstår.  

Hon har nu så kallat utökat stöd från Cancerfonden för att kunna leda en nationell studie där landets samtliga sex sjukvårdsregioner kommer att delta. De patienter som man vill nå är de som i tidiga tester har visat sig ha just mutationer eller fusionsgener i sina tumörer.

I studien ingår två delar

I den ena kommer patienterna att få den behandling som av erfarenhet passar bäst för just deras slags tumör, beroende på dess genetiska profil. 

– Här kommer vi tidigare än i dag att kunna sätta in målriktad behandling och vänta med cytostatika, säger Maria Planck.

Den andra delstudien riktas specifikt till en grupp patienter som har en tumör som innehåller en variant av en speciell gen, så kallad EGFR-positiv lungcancer. EGFR står här för epidermal growth factor receptor, som är en speciell tillväxtfaktor och den är överaktiverad i dessa patienters tumörer. 

Jämför tre läkemedel

– De patienter som väljer att vara med kommer att slumpas till att få ett av de tre målriktade läkemedel som i dag anses likvärdiga, säger Maria Planck.

I studien ska nu forskarna för första gången jämföra de tre olika läkemedlen med varandra.   

Studiens övergripande syfte är att samla in data om hur behandlingen fungerar, och även blod- och tumörprover, med tanken att skapa en bättre bild av vilken behandling som passar bäst, beroende på patientens tumörprofil. Då de olika mutationerna och fusionsgenerna är ovanliga krävs att personer från hela landet ingår, så att studien kan omfatta tillräckligt många patienter. 

10-15 procent av de som får lungcancer har aldrig rökt, så vi måste få bort stämpeln av att man får skylla sig själv.

– Det långsiktiga målet med den här studien är att bättre kunna individanpassa behandlingen så att den blir så bra som möjligt för den enskilda patienten, säger Maria Planck.

Ett annat av hennes forskningsspår handlar om sådan lungcancer som drabbar personer som aldrig har rökt.  

– Lungcancer är inte bara en sjukdom för rökare, utan 10-15 procent av de som får lungcancer har aldrig rökt, så vi måste få bort stämpeln av att ”man får skylla sig själv”, säger Maria Planck.

Ett nationellt projekt

Cancerfondens stöd för att utföra den nationella studien har, enligt Maria Planck, jättestor betydelse.

– Ett sådant här stort, nationellt projekt som involverar stora delar av sjukvården – en sådan satsning går inte att få till som enskild forskargrupp. I stället samarbetar forskare från hela landet i projektet. Stödet från Cancerfonden och från andra stiftelser innebär bland annat att vi nu på deltid kan anställa forskningssjuksköterskor i varje region som håller i insamlingen av data, säger hon.

Varje livshistoria gör mig mer motiverad att lägga en liten bit i det stora kunskapspusslet.

Något som hon lyfter som en framgångsfaktor i sitt eget arbete är att hon både forskar, jobbar kliniskt och träffar patienter.

– Det är en förutsättning för att driva den här typen av projekt, men det gör mig också till en bättre forskare. Varje livshistoria jag hör gör mig mer motiverad att kunna lägga en liten bit i det stora kunskapspusslet, för att skapa bättre förutsättningar för patienter med lungcancer, säger hon.

Mer om Maria Planck

Maria Planck är överläkare på lungkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund och docent i onkologi vid Lunds universitet. Hon forskar om olika aspekter av lungcancer.

Från Cancerfonden har hon tilldelats ett utökat stöd med sammanlagt 6 miljoner kronor under åren 2020–2022 för att utföra en nationell studie. Utöver det erhåller hon även forskningsanslag på 3 750 000 kronor under samma period för bland annat forskning om lungcancer hos aldrig-rökare.

Hon har sedan 2019 även stöd för en forskartjänst på 70 procent via Cancerfonden.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.