Anders Ståhlberg: Vi hittade det vi letade efter

En sen eftermiddag satt Anders Ståhlberg ensam i labbet. Plötsligt såg han den perfekta kurvan på sin datorskärm. Upptäckten gör det möjligt att med hjälp av ett blodprov hitta tumörer oavsett vilken typ av cancer det rör sig om.

Foto: Elin Lindström Claessen

"När jag reste till Boston University 2014 var det känt att tumörceller läcker ut DNA i blodet. Men det var svårt att hitta de fåtal molekyler som kommer från tumörcellerna. I bästa fall kunde man hitta en tumör DNA-molekyl i en bakgrund av 100 friska molekyler. Det räcker inte om man ska kunna använda blodprover på ett tillförlitligt sätt. För det krävs att man kan hitta en tumör DNA-molekyl på 10 000 friska molekyler vilket man inte kan göra med dagens mätmetoder på ett enkelt sätt. En möjlig strategi är att sätta en streckkod på varje ursprunglig DNA-molekyl. Denna teknik fungerade bra i teorin, men praktiskt har den varit svår att applicera. Här var vi tvungna att göra flera molekylärbiologiska uppfinningar för att få en enkel och praktisk metod att fungera. Bland annat ”gömde” vi DNA-streckkoden i själva mätsteget där den påverkar mätningen negativt för att sedan ta fram streckkoden senare i dataanalysen.

Vi hade ägnat månader åt misslyckade försök när jag en sen eftermiddag satt ensam i labbet. Plötsligt såg jag den perfekta kurvan på min datorskärm och tänkte `Wow, det är precis ett sådant mönster vi har letat efter!´.

Jag ropade in mina kolleger och det var en stor glädjestund. Men samtidigt frågade vi oss om detta verkligen var sant. Redan nästa dag började vi verifiera resultatet. Känslan när det stod klart att kurvan mätte genetiska rester från tumörcellerna – med en oerhört mycket bättre precision än vad som tidigare hade varit möjligt – var riktigt häftig. Vi bubblade av idéer på vad analysmetoden kan användas till. Det jag känner mig väldigt nöjd med är att vi har fått fram en analysmetod som är extremt enkel, snabb, flexibel och kostnadseffektiv. Den kan användas på alla rutinlaboratorier som gör molekylära mätningar.

Redan i dag pågår ett brett arbete med att få ut analysmetoden i vården genom en rad olika forskningsprojekt som jag ansvarar för. Vinsten är inte bara att upptäcka cancer långt tidigare än vad som är möjligt med datortomografi, magnetkamera, ultraljud eller röntgen, utan även att individualisera cancerbehandlingar, genom att på ett mer exakt sätt kunna kontrollera behandlingseffekten, är också ett viktigt användningsområde.

I framtiden tror jag att analysmetoden SiMSen-Seq kommer att bli ett standardkomplement, eller att den till och med i vissa fall kommer ersätta de traditionella bildanalyserna vid cancerdiagnostisering och screening".

Berättat för Jenny Ryltenius, Rädda Livet nr 3 2017 

FAKTA ANDERS STÅHLBERG

Är docent i molekylär medicin på Sahlgrenska akademin och forskar om hur SiMSen-Seq kan användas hos barn och vuxna med sarkom (cancer i kroppens stödjevävnader och mjukdelar, det vill säga i skelett, bindväv och muskler). Målet är att följa hur patienter svarar på behandlingen och på så vis göra den effektivare. Anders Ståhlbergs forskning stöttas av Cancerfonden med 600 000 kronor per år, 2017-2019.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.