Prostatacancer

Sydöstra sjukvårdsregionen har relativt stora skillnader mellan regionerna som återfinns i både de högre och lägre skikten i jämförelsen. Bäst går det för Kalmar som når målen för fyra av de sju kvalitetsindikatorer som ingår i kartläggningen. Kalmar är också bäst i landet på att nå målen för kurativ behandling mot prostatacancer. 

Vård av prostatacancer i Sydöstra sjukvårdsregionen

Bröstcancer

Östergötland utmärker sig negativt när det gäller väntetider. Bäst i sjukvårdsregionen går det för Kalmar som når det högre målet för tre av de sex indikatorer som ingår i kartläggningen av bröstcancervård. Angående väntetid för operation ligger Kalmar högst i sjukvårdsregionen, men ändå långt ifrån målet. 

Vård av bröstcancer i Sydöstra sjukvårdsregionen

Tjocktarmscancer

Östergötland utmärker sig negativt när det gäller väntetider för behandling mot tjocktarmscancer. Bäst i sjukvårdsregionen går det för Kalmar som når det högre målet för tre av de sex indikatorer som ingår i kartläggningen. Angående väntetid för operation ligger Kalmar högst i sjukvårdsregionen, men ändå långt ifrån målet. 

Vård av tjocktarmscancer i Sydöstra sjukvårdsregionen

Lungcancer

Förutom några få undantag ligger Sydöstra sjukvårdsregionen relativt högt i sex kvalitetsindikatorer. Kalmar når målet för väntetid mellan remiss och läkemedelsbehandling, medan Jönköping ligger långt efter när det gäller lungcancer. 

Vård av lungcancer i Sydöstra sjukvårdsregionen

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.