Cancerfondsrapporten 2019: Cancervård

Hur påverkar socioekonomisk status insjuknande och dödlighet i cancer? Vad behöver du veta om den senaste forskningen – och hur ser nuläget för cancervården ut i just din region? Här uppmärksammar vi brister inom cancerprevention, vård och forskning samtidigt som vi ger förslag på lösningar för en jämställd vård – som vi fortsätter arbeta för tillsammans med dig.

Regionala skillnader inom cancervården

Tack vare kvalitetsregistren kan vi se hur regionerna lever upp till målnivåerna i vårdprogrammen. De visar att det fortfarande finns mycket att göra för att alla ska få tillgång till den bästa tillgängliga cancervården – oavsett var du bor. 

Så här ser det ut i din region

Beslut för förändring

För att färre ska drabbas och fler ska överleva behöver vi bland annat korta väntetiderna och tillsammans arbeta vidare – för att se till att alla har möjlighet till en trygg och jämlik cancervård. 

Det här kan du som politiker göra

Socioekonomiska skillnader

Sammanlagt skulle cirka 2 900 liv per år räddas om patienter inom alla cancerdiagnoser hade lika hög överlevnad som de med eftergymnasial utbildning. Skillnaderna i hälsa är stor, ökande och oacceptabel. 

Vad beror det på?

Väntetider och livskvalitet

Omotiverat långa väntetider inom cancervården har varit en omdiskuterad fråga under många år. För vissa diagnoser är tiden mellan diagnos och behandling kritisk för överlevnad och livskvalitet.

Det här görs idag

Högspecialiserad vård

Debatten går het även kring den högspecialiserade vården. Välplanerad och effektiv nivåstrukturering är nödvändig om Sveriges cancerpatienter ska få bästa möjliga vård. 

Centralisering ökar överlevnaden

Kompetensförsörjning

För att Sverige ska kunna fortsätta erbjuda cancervård i världsklass måste den styras av tillgången till nya metoder, inte av begränsningar. Men hur tar man sig ur de ständiga organisatoriska problemen? 

Så här ska sjukvården följa utvecklingen

Cancerfondsrapporten Arkiv

I arkivet hittar du Cancerfondsrapporten från tidigare år i PDF-format. 

Arkiv