Cancervården i Sverige – region för region

Vårdförloppen kan se olika ut beroende på vilken region man tittar på. Det finns ofta stora skillnader mellan regionerna – här hittar du en sammanfattning av jämförelsen. 

Se din region nedan