Stiftelsegåvor

Gåvor från stiftelser hjälper oss i vårt arbete att besegra cancer.

Gåvor från stiftelser hjälper oss i vårt arbete att besegra cancer.

Stiftelsegåvor är värdefulla bidrag till vårt arbete för att besegra cancer. För att färre ska drabbas och fler ska överleva finansierar vi den främsta forskningen, sprider kunskap om cancer och påverkar beslutsfattare i viktiga frågor.

Gåvor från stiftelser stödjer nästa forskningsframsteg och möjliggör vårt arbetet för en god hälsa för alla. En gåva från er stiftelse ger er möjligheten att delta när Cancerfonden bjuder in till events för att ta del av framstegen för att besegra cancer.

Vi tackar för alla stiftelsegåvor med ett personligt brev.

Vill er stiftelse bidra till de strategiska insatser Cancerfonden vill göra för att nå målen till 2030 och ha ett närmare engagemang i arbetet? Välkommen att ta del av vårt filantropierbjudande.

Gåva från stiftelser

För att ge en gåva via er stiftelse, använd Bankgiro 901-9514. Skriv stiftelsens namn som referens.

Tillsammans hjälps vi åt

Forskningen har dramatiskt förbättrat chansen att överleva cancer. När vi bildades 1951 överlevde tre av tio som fick en cancerdiagnos. I dag överlever sju av tio. Den förbättrade överlevnaden visar på vikten av vårt arbete och visionen att besegra cancer är inom räckhåll.

 

Med er hjälp kan vi nå målen till 2030:

 


Kontakt

Om du har frågor eller funderingar kring stora gåvor är du varmt välkommen att kontakta Givarservice på info@cancerfonden.se för mer information.

För den här och kommande generationer

Tack vare pengar som företag och privatpersoner bidrar med kan vi stötta Sveriges främsta cancerforskning. Många av de framsteg vi ser inom cancerbehandling idag, är resultat av forskning som inleddes för decennier sedan. 

Copyright Nobel Media AB 2015. Foto: Pi Frisk

Ett exempel är Nobelpristagaren Thomas Lindahls forskning som hjälpt oss att förstå hur cancer uppkommer, och som tidigt fick stöd av Cancerfonden. En idé han hade för 50 år sedan, resulterade i Nobelpriset i kemi 2015. 

För att våra barn och barnbarn ska få ta del av ytterligare framsteg, måste vi som lever i dag se till att forskningen har de resurser som krävs. Tack för att ni stödjer Cancerfonden!

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.