Skänk pengar skattefritt

* Vid 30% kapitalskatt får du behålla 700 kronor efter skatt av en utdelning på 1 000 kronor. När utdelningen skänks till en ideell organisation är den skattebefriad. Cancerfonden får behålla 1 000 kronor därmed har köpkraften för gåvan ökat med 43%.

** Har du ett vp-konto ändrar du mottagare av utdelningen i blanketten Anmälan om Rättighetshavare. Kontakta sedan din bank eller kapitalförvaltare som hjälper dig. Har du en depå i en bank (eller fondkommissionär) ska du fråga banken hur du ska göra. Blankett för att föra över rättigheten till utdelning finns även hos din bank eller det institut där du har ditt vp-konto eller depå. Kontakta dem för hjälp.

Vanliga frågor

Hur gör man?

För att kunna skänka utdelningen vidare måste du ändra uppgift om mottagare av utdelningen (”rättighetshavaren”). Det gör du via din bank eller fondkommissionär.

Vad är det jag kan skänka skattefritt?

Kontant utdelning från börsnoterade aktier kan skänkas skattefritt till ideella organisationer eller stiftelser med allmännyttigt ändamål.

Möjligheten finns som följd av en dom från Regeringsrätten från juni 2006 (mål nummer 3963-05, RÅ 2006 ref. 45).

Vem kan ge bort utdelning skattefritt?

Enbart privatpersoner kan än så länge skänka sin utdelning skattefritt. Juridiska personer som fåmansbolag och aktiefonder omfattas alltså inte av möjligheten.

När måste jag bestämma mig?

För att din utdelning skall betalas ut direkt till den organisation du vill stödja måste organisationen anges som mottagare (eller ”Rättighetshavare”) av utdelningen hos VPC som administrerar börsbolagens aktieutdelningar före det aktuella bolagets bolagsstämma.

De flesta bolagsstämmor är planerade till april och maj. Om du kontaktar din bank i mars hinner du i god tid att vidta de åtgärder som krävs.

Hur gör jag när jag deklarerar?

Din bank ser till att upplysa skatteverket om din gåva. Du behöver därför inte lämna någon uppgift om detta i deklarationen. Ett gott råd är dock att ändå förklara vad du gjort under ”särskilda upplysningar” i deklarationen.

Kan jag ändra mig?

Fram till några dagar före bolagsstämman kan du alltid byta mottagare av utdelningen på dina aktier (mottagaren av utdelningen kallas för ”Rättighetshavare”).

Kan jag sälja mina aktier även om jag ändrat rättighetshavare?

Du kan sälja dina aktier när du vill. Om du säljer före bolagsstämman kommer din utdelning inte att skänkas bort utan tillfaller då den som köpt dina aktier.

Vad händer efter att jag skänkt min utdelning?

Om du har dina aktier på ett vp-konto kommer den organisation du skänkt till att få besked om din gåva. Har du dina aktier på depå hos din bank eller fondkommissionär kan det hända att din gåva förblir anonym.

Om du inte vill att din utdelning skall skänkas automatiskt nästa år måste du ändra tillbaks mottagaren av utdelningen med hjälp av din bank efter att årets utdelning betalats ut.

Hur vet jag vad pengarna går till?

Alla organisationer som är medlemmar i FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd, har 90-konto. Vi följer en gemensam kvalitetskod som vi arbetat fram tillsammans med en av Sveriges största revisionsbyråer.

Tillsammans verkar vi för ett etiskt och transparant insamlingsarbete. På varje organisations hemsida kan du hitta mer information om dess verksamhet.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.