Gör en livsviktig investering

Vi vet att det är möjligt att besegra cancer. Var med och påverka när det blir. Cancerfonden bjuder in dig, er familj eller er stiftelse att engagera er med en livsviktiga investering.

Cancerfonden ger er möjlighet att komma nära vår organisation och skapa ett ömsesidigt berikande samarbete. Vi vill möjliggöra engagemang och samarbete utifrån flera olika nivåer, projekt, eller investering i strategiska satsningar.

Vår portfölj inkluderar:

  • Möjlighet att välja nivå för engagemang, projekt eller investering i våra strategiska satsningar
  • Möjlighet att regelbundet ta del av återkoppling av resultat och effekt
  • Möjlighet att delta i föreläsningar och kunskapsevent med fokus på arbetet mot 2030
  • Möjlighet till studiebesök på Cancerfondens verksamhet, projekt och utvalda områden
  • Egen kontaktperson på Cancerfonden
  • Möjlighet att engagera er som familj i arbetet för att besegra cancer.

Under kommande år erbjuder vi engagemang inom:

För nästa framsteg – en möjlighet att bidra till viktiga forskningsinvesteringar för att upptäcka cancer i ett tidigare stadium och till bättre och fler behandlingsmetoder mot cancer

Kvinnor, cancer och ojämlikheter inom prevention, tidig upptäckt och cancervård.

Korta tiden från forskningsresultat till patient med satsningar inom bland annat hur omvårdnadsforskningens resultat kan nyttiggöras i vården.

Vill du veta mer?

Kontakta Mirjam Hast, ansvarig filantropi och stiftelser, på mirjam.hast@cancerfonden

För den här och kommande generationer

Tack vare pengar som företag och privatpersoner bidrar med kan vi stötta Sveriges främsta cancerforskning. Många av de framsteg vi ser inom cancerbehandling idag, är resultat av forskning som inleddes för decennier sedan. 

Copyright Nobel Media AB 2015. Foto: Pi Frisk

Ett exempel är Nobelpristagaren Thomas Lindahls forskning som hjälpt oss att förstå hur cancer uppkommer, och som tidigt fick stöd av Cancerfonden. En idé han hade för 50 år sedan, resulterade i Nobelpriset i kemi 2015. 

För att våra barn och barnbarn ska få ta del av ytterligare framsteg, måste vi som lever i dag se till att forskningen har de resurser som krävs. Tack för att ni stödjer Cancerfonden!

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.