Muslimsk begravning

Begravningsceremonier i Sverige kan gå till på olika sätt. Här beskriver vi hur man tar ett sista farväl på muslimskt vis.

Fakta

  • Cirka 900 000 muslimer bor i Sverige.
  • Enbart jordbegravning är tillåten.
  • Separat begravningsplats för muslimer.

I Sverige lever ca 900 000 muslimer som kommer från vitt skilda världsdelar och länder, talar olika språk och har olika kulturell bakgrund.

Inom islam är endast jordbegravningar är tillåtna, och inom den muslimska tron är kremering förbjuden.

I graven ska den döde ligga vänd mot Mekka, muslimernas heliga plats.

Registrering av dödsfallet

När en rättrogen muslim dör ska begravningen ske så snart som möjligt, helst inom 36 timmar.

I Sverige behöver ett dödsbevis skickas till Skatteverket för registrering innan en begravning får ske.

För att skynda på handläggningen är det viktigt att dödsbeviset kommer till Skatteverket så snart som möjligt.

Kontakta Skatteverket där du bor för att få mer information om hur det går till på din ort.

Tvagning av den döda

Innan en begravning sker en religiös tvagning där den avlidna tvättas med vatten och tvål. Först tvättas den dödes huvud och kroppens högra halva, därefter den vänstra.

Den döda ska ligga på rygg under hela tvagningen och får inte vändas.

När tvagningen är färdig smörjs kroppen traditionellt in med kamferolja eller annan parfym.

Svepning av kroppen

När tvagningen och smörjningen är färdig sveps den döda kroppen in i vitt tyg som ska vara av bomull och utan sömmar. Om sömlöst tyg saknas går det bra att använda lakan.

Män sveps in i tre lager tyg och kvinnor i fem lager.

Kistläggning ska helst undvikas enligt muslimsk tradition men när begravningen sker i Sverige brukar en enkel kista användas.

Den muslimska begravningsceremonin

En muslimsk begravning ska ske efter middagsbönen. Begravningscermonin inleds traditionellt med en kortare bön och av att enbart män följer den döde till graven.

Detta gäller även om den döda är en kvinna. Kvinnor besöker graven senare.

Moské i Stockholm
Moskén i Stockholm ligger vid Medborgarplatsen

Den döda sänks ner i graven och jord kastas på den enkla kistan.

Efter begravningen bör muslimer be Gud förlåta den döda och och stärka honom eller henne inför det som väntar i graven. 

Gravplatser för muslimer

Muslimska gravplatser finns på flera olika platser i Sverige.

Gravplatserna ligger ofta i anslutning till andra gravplatser men olika religioner är tydligt åtskilda.

I varje grav får det bara vila en kropp och på graven finns en gravmarkör som visar huvud och fotända.

Blommor brukar inte förekomma.

Med din hjälp kan vi besegra cancer

Ge en minnesgåva

Text till kondoleans

Minnesord och minnestexter

Skapa en minnessida

Så ger du en minnesgåva till Cancerfonden

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.