Katolsk begravning

Begravningsceremonier i Sverige kan gå till på olika sätt. Här beskriver vi hur man tar ett sista farväl på katolskt vis.

Fakta

  • Begravningen ska helst ske inom tre dagar
  • Vigvatten och rökelse vanligt
  • Jordbegravning vanligast
  • Vanligtvis svart klädsel på begravningen

I Sverige bor det 150 000 katoliker och 126 000 av dem är registrerade medlemmar i den katolska kyrkan.

Katoliker i Sverige kommer från vitt skilda nationaliteter, världsdelar och kulturella bakgrunder.

Sedan 1950-talet har antalet katolska invandrare till Sverige ökat, inte minst från Sydamerika och Mellanöstern, samtidigt som fler svenskar väljer att konvertera till katolicismen.

Registrering av dödsfallet

Själva begravningen ska ske snabbt och helst inom tre dygn från dödsfallet. I Sverige tar det i regel en vecka för begravningen att ske av administrativa skäl. 

I Sverige behöver ett dödsbevis skickas till Skatteverket för registrering innan en begravning får ske.

För att skynda på handläggningen är det viktigt att dödsbeviset kommer till Skatteverket så snart som möjligt. Kontakta Skatteverket där du bor för att få mer information om hur det går till på din ort.

Vaka vid kistan

Kvällen innan begravningen vakar katoliker ofta vid kistan. Vakan kan ske i hemmet, hos begravningsbyrån eller i kyrkan. Ibland är en präst eller diakon med vid vakan och ber för den avlidnes själ och ger välsignelsen.

Det viktiga med vakan är gemenskapen. Familj, grannar och vänner deltar och samtalar, minns den avlidne och äter tillsammans.

Katolsk begravningscermoni

En katolsk begravning är ofta fylld av traditioner och förrättas oftast av en katolsk präst på den avlidnes språk. Den kan antingen vara en hel mässa eller en enklare ”ordets gudstjänst”. 

Under en ”ordets gudstjänst” sjungs psalmer, läses texter ur bibeln och hålls griftetal, ett personligt tal om den döde blandat med bibelord och budskap om det eviga livet, som ska ge tröst.

Katolsk kyrka
Den katolska domkyrkan i Sverige ligger vid Medborgarplatsen i Stockholm.

Under begravningen pratar man inte om den döde. Istället sjungs det sånger, läses bibeltexter eller spelas musik. 

Prästens predikan handlar oftast uppståndelsen, den nämner knappt den dödes liv.

Rummet där begravningen hålls smyckas med ljus och blommor.

I början och slutet av ceremonin stänks vigvatten på kistan i en påminnelse om dopet. Rökelse används som ett tecken på församlingens böner som stiger upp mot himlen.

Det är vanligt med många gäster på en katolsk begravning .

Klädseln valfri men svart och prydlig klädsel är vanligt och kvinnor bär ofta en huvudbonad. Man får sitta var man vill i lokalen under begravningsakten.

I slutet av mässan ges nattvarden till besökarna.

Jordbegravning vanligast

Jordbegravning är vanligast bland katoliker även om kremering är accepterat och börjar förekomma oftare.

Graven välsignas av en präst innan kistan sänks ner i jorden.

I slutet av begravningsgudstjänsten lägger anhöriga och övriga gäster blommor på kistan. Ofta samlas man efter begravningen för att samtala och äta och dricka något enkelt.

Med din hjälp kan vi besegra cancer

Ge en minnesgåva

Text till kondoleans

Minnesord och minnestexter

Skapa en minnessida

Så ger du en minnesgåva till Cancerfonden

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.