Borgerlig begravning

Begravningsceremonier i Sverige kan gå till på olika sätt. Här beskriver vi hur man tar ett sista farväl vid en borgerlig begravning.

Fakta

  • Begravningen kan utformas personligt
  • Vanligt med tema, dikter eller sång
  • Välj begravningsplats själv
  • Blomma, klädsel eller gåva till välgörenhet bestäms av de sörjande.

Vad är en borgerlig begravning?

En borgerlig begravning är en icke-religiös begravningsakt. Den kan utformas väldigt fritt, utan regler eller måsten. Det är inte ovanligt att man väljer att ha med religiösa inslag vid begravningen. Det kan vara psalmer, sånger eller en bön. Men alla val kring utformning är fria.. 

Sverige är ett sekulärt land. Det betyder att alla individer själva får forma sin världsbild. Färre än hälften av medborgarna är religiöst engagerade eller utövande. Ungefär var tionde begravning sker borgerligt.

Sedan 1962 har det funnits en lag som slår fast att en borgerlig begravning är en medborglig rättighet. Och att det är en privatsak hur man vill välja att begravas.

Så går en borgerlig begravning till

En borgerlig begravning följer inget speciellt formulär utan kan utformas unikt och personligt.

Många väljer att utforma ceremonin efter ett tema, det kan vara ett intresse den avlidne hade som segling eller musik eller något från naturen.

Det kan också sjungas sånger, spelas musik, läsas dikter eller berättas historier om den avlidne. 

En borglig begravningsceremoni kan hållas där man önskar. Utomhus, i hemmet, på en båt eller i hyrd lokal, så länge det är praktiskt möjligt finns inga formella hinder. 

Solnedgång i vattnet
Askan från den avlidne kan spridas i vattnet efter tillstånd givits av Länsstyrelsen. Foto: Sanna Percivall

Svenska kyrkan är enligt begravningslagen skyldig att upplåta en lokal för alla begravningar, om önskemål om det finns.

Lånandet av en sådan lokal via Svenska kyrkan kostar inget utan ingår i begravningsavgiften som är en del av skatten.

Kontakta den kyrka du vill låna en lokal i för mer information.

Vem förrättar en borgerlig begravning?

Till en borglig begravning kan vem som helst väljas till officiant, alltså den som leder ceremonin. Det kan vara en familjemedlem, en vän, en arbetskamrat eller en annan lämplig person.

Inga lagliga hinder finns. Den vanligaste uppgiften för officianten är att hålla i programmet och se till att det följs.

Om man vill kan också en begravningsförrättare anlitas via kommunen.

Gravplatser

Det finns inga speciella borgerliga gravplatser utan den avlidnes aska brukar begravas på en kyrkogård.

Det finns det flera olika sätt att gravsättas, oavsett om man kremeras eller inte.

Askgravplats– en grav märkt med på den avlidne. En askgravplats pryds vanligen bara med en bukett i vas eller en lykta och har ingen plantering framför.

Askgravlund– Som en minneslund men oftast med en namnskylt med den avlidnes namn. Blommor samlas på en gemensam plats vid lunden.

Kistgravplats– en plats där både kistor och urnor kan gravsättas. Oftast finns det utrymme för flera kistor och urnor i samma grav. Kistgravsättning är allt mer ovanligt i Sverige. En kistgravplats är oftast märkt med en sten, symbol eller skylt med den avlidnes namn och födelsenummer. I vissa kulturer är det vanligt med en graverad bild på den avlidne i stenen.

Kolumbarium– eller urnmurar finns på flera håll i landet. Det kan vara en plats under en kyrka eller som ett litet hål i en vägg avsett för en kista.

Minneslund– I minneslundar strös den avlidnes aska ut eller grävs ner anonymt och utan de anhörigas närvaro. Kyrkogårdsförvaltningen sköter minneslunden.

Askan kan läggas i en kista och begravas eller i en urna. Alla som bor i Sverige har betalt en begravningsavgift som dras via skatten. Det ger alla rätten till en gravplats.

Askan efter en avliden kan spridas över land eller i vatten efter att tillstånd givits av Länsstyrelsen. Om man vill sprida askan i naturen måste det ske minst 300 meter från bebyggelse.

Om man vill sprida askan i havet behövs också tillstånd från Länsstyrelsen. Det är gratis att söka. För aska som ska spridas i havet kan en särskild sjösättningsurna som löser upp sig vid kontakt med vattnet användas.

Registrering av dödsfallet

När en anhörig går bort anmäls dödsfallet till Skatteverket av en läkare eller det sjukhus den avlidne dog på.

I samband med bouppteckningen behöver du beställa ett dödsfallsintyg. Det görs via Skatteverket. När dödsfallet är registrerat kan du få dödsfallsintyget med släktutredningen.

Allt detta kan du läsa mer om hos Skatteverket.

Med din hjälp kan vi besegra cancer

Ge en minnesgåva

Text till kondoleans

Minnesord och minnestexter

Skapa en minnessida

Så ger du en minnesgåva till Cancerfonden

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.