Kristen begravning

Begravningsceremonier i Sverige kan gå till på olika sätt. Här beskriver vi hur man tar ett sista farväl på kristet vis.

Fakta

  • 75% kremeras 25% jordbegravs
  • Vanligt att ta med blomma eller skänka till välgörenhet i den avlidnes namn
  • Vanligt med mörk klädsel om inte annat anges

Kristendomen i Sverige kan spåras till 500-talet och Svenska kyrkan var Sveriges statskyrka till dess att staten och kyrkan åtskildes den 1 januari 2000.

Idag är Svenska kyrkan landets största trossamfund med sina 5.7 miljoner medlemmar eller 58% av befolkningen.

Begravning enligt Svenska kyrkans ordning är den vanligaste begravningsformen i Sverige idag. Den användas av drygt 75% av de som avlider i landet.

Svenska kyrkan vill att den avlidnes önskan respekteras och att man inte genomför en kyrklig begravning för någon som inte är medlem. I en kyrklig begravning överlämnas den döde till Gud.

Registrering av dödsfallet

När en anhörig går bort anmäls dödsfallet till Skatteverket av en läkare eller det sjukhus den avlidne dog på.

I samband med bouppteckningen behöver du beställa ett dödsfallsintyg. Det görs via Skatteverket. När dödsfallet är registrerat kan du få dödsfallsintyget med släktutredningen.

Skatteverket ger dig också ett intyg för gravsättning. Allt detta kan du läsa mer om hos Skatteverket.

Anmälan av dödsfallet till Svenska kyrkan

När beslutet är fattat om begravningen och i vilken kyrka ni önskar att ceremonin ska ske kan du kontakta församlingen.

Du anmäler dödsfallet och bokar tid för begravningen. Du kan också ha önskemål om vilken präst som ska hålla i begravningen men det är inte säker att församlingen kan uppfylla alla önskemål.

Korset, en av våra kristna vanligaste symboler kan symbolisera Jesu lidande på korset eller en kropp med utsträckta armar.

Ibland har den döde önskat att en minnesgudstjänst ska hållas istället för en begravningsgudstjänst.

En minnesgudstjänst kan också hållas för en person som är saknad men ännu ej dödförklarad eller för en avliden där ingen kropp finns att begrava.

Begravningscermonins innehåll

Hade den döde några egna önskemål om var begravningen skulle hållas eller vilken präst som ska hålla i begravningen så ska hänsyn tas till de önskningarna.

En begravning inom Svenska kyrkan hålls oftast i en kyrka eller ett kapell som tillhör kyrkan. För att begravas enligt Svenska kyrkans ordning måste man vara medlem i Svenska kyrkan.

En begravning i Svenska kyrkan är avgiftsfri och redan betalad för via skatten för medlemmar. I det som är inkluderat i en begravning är präst, lokal och kyrkomusiker.

Dödsboet betalar själva för kista, blommor, urna solosång fika eller mat och dryck samt dödsannons. Allt det kan en begravningsbyrå hjälpa till att ordna.

Den finns en fastställd ordning för begravning enligt Svenska kyrkan men även den har utrymme för kompletteringar.

Klockringning

Ingångsmusik

Extrasång/musik om så önskas

Psalmsång

Griftetal

Bön

Överlåtelsen, då församlingen står upp och prästen överlämnar stoftet till den sista vilan med tre skovlar mull eller korstecknet.

Bibelläsning

Psalmsång

Begravningsbön, Herrens bön

Begravningsgudstjänster, liksom alla kyrkans gudstjänster är öppna för alla.

Efter begravningen kan man om man önskar hålla en minnesstund för den avlidna. Minnesstunden kan hållas hemma, i naturen, i församlingshemmet eller på en resturang.

Präst eller officiant de anhörigas val

När församlingen fått anmälan om dödsfall tar en präst kontakt med dig. Ni möts och pratar om den döda och om vad du har för önskemål kring utformningen av begravningen, kring psalmer, musik och om avskedet av den döda.

Du kan också välja att ha en officiant vid begravningen.

Gravplas eller minneslund

De flesta avlidna i Sverige kremeras och begravs på en kyrkogård.

Bara 25% av alla begravningar är jordbegravningar där en kista läggs i jorden.

30% av de avlidna strös i minneslund.

Alla som bor i Sverige har betalt en begravningsavgift som dras via skatten. Det ger alla rätten till en gravplats.

Askan efter en avliden kan spridas över land eller i vatten efter att tillstånd givits av Länsstyrelsen. Om man vill sprida askan i naturen måste det ske minst 300 meter från bebyggelse.

Om man vill sprida askan i havet behövs också tillstånd från Länsstyrelsen. Det är gratis att söka. För aska som ska spridas i havet kan en särskild sjösättningsurna som löser upp sig vid kontakt med vattnet användas.

Med din hjälp kan vi besegra cancer

Ge en minnesgåva

Text till kondoleans

Minnesord och minnestexter

Skapa en minnessida

Så ger du en minnesgåva till Cancerfonden

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.