57 miljoner till cancerforskning vid Umeå universitet

Cancerfondens forskningsnämnd beslutade igår att ge 57 miljoner kronor till den mest framstående cancerforskningen vid Umeå universitet. Anna Rosén, överläkare och forskare vid Umeå universitet, får 2,4 miljoner kronor över tre år för att förbättra informationen till de som bär på ärftliga cancergener

Anna Rosén

Vissa ärftliga faktorer kan ge kraftigt ökad risk för att utveckla bröst-, äggstocks- eller tjocktarmscancer i vissa familjer. Sjukdomarna kan förebyggas, men då behöver berörda släktingar få information om att de bär på arvsanlaget i tid. 

– Idag har den person som har startat en cancergenetisk utredning hela ansvaret för att sprida resultatet inom familjen, tyvärr fungerar det sättet inte så bra, säger Anna Rosén. 

I en studie med 600 deltagare med hög risk för ärftlig cancer utvärderas en metod där sjukvården hjälper till med att kontakta familjemedlemmar. Forskningen är ett sätt att bidra till jämlik vård.  

– Vi vill hitta en rutin som balanserar integritet, rätten att veta, rätten att inte veta och ansvaret att varna och som är förankrad hos både patienter, allmänhet och sjukvårdspersonal, säger Anna Rosén

Rekordutdelning: Forskningsnämnden beslutade igår om att dela ut 709 miljoner kronor till svensk cancerforskning fördelat på elva lärosäten runt om i landet. Sammanlagt i år har Cancerfonden fattat beslut om att dela ut 799 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Det är det största beloppet någonsin från Cancerfonden.  

–  Pengarna kommer uteslutande från det svenska folkets givarvilja och deras gåvor, och det känns fantastiskt att vi kan dela ut en sådan otroligt stor summa till cancerforskningen under ett år som har kantats av så mycket turbulens och osäkerhet, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden. 

Utses i nationell konkurrens

Vid urvalsprocessen av de projekt som får finansiering låter Cancerfonden alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform och forskningsmetod. Cancerfondens forskningsnämnd bedömer vilka projekt som har störst chans att nå framgångsrika resultat och finansieringen fördelas till de projekt som har störst möjlighet att bidra till att besegra cancer. Anslagsutdelningen som sker i november varje år är Cancerfondens största utdelning.

Senaste pressreleaserna