Om oss
Publicerad
21 apr 2017

Så fungerar vår organisation

Cancerfondens medlemmar är de 28 huvudmännen som representerar stora delar av organisations-Sverige. En gång om året hålls ett huvudmannamöte där en valberedning lämnar förslag för beslut om tillsättning av styrelseordförande, styrelseledamöter, samt revisorer.

Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation. Cancerfondens stadgar antogs den 20 juni 1951 och ändrades senast den 20 maj 2015. Läs mer om Cancerfondens stadgar.

Att pengarna går till avsett ändamål är en av de viktigaste frågorna för en insamlingsorganisation. Cancerfonden lägger stor vikt vid att säkerställa en så hög effektivitet som möjligt och hålla insamlingskostnaderna nere. Läs mer om vårt arbete för kvalitet och effektivitet.

Cancerfondens forskningsnämnd beviljar anslag till institutioner, forskargrupper eller enskilda. Arbetet leds av en ordförande och ett vetenskapligt sekretariat. Läs mer om Forskningsnämnden.

Cancerfondens finansnämnd ansvarar för hur Cancerfondens ekonomiska medel ska förvaltas. Finansnämnden arbetar efter en placeringspolicy som årligen fastställs av styrelsen. Här hittar du Cancerfondens placeringspolicy.

Styrelsen utser en generalsekreterare som ansvarar och leder arbetet inom organisationen (se bild nedan) som har cirka 55 anställda. Här hittar du anställda vid Cancerfondens kansli.

Huvudmannaorganisationer

Barncancerfonden
Bröstcancerföreningarnas riksorganisation – BRO
Cancerföreningen i Stockholm
Centerkvinnorna
Fredrika-Bremer-Förbundet (FBF)
ICA AB
ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet
Konung Gustaf V:s Jubileumsfond
Kooperativa Förbundet (KF)
Liberala Kvinnor
LO – Landsorganisationen i Sverige
Moderatkvinnorna
Mun- & Halscancerförbundet 
Pensionärernas Riksorganisation, PRO
Prostatacancerförbundet
Riksförbundet VISIR
Riksidrottsförbundet (RF)
SPF Seniorerna
Svensk Handel
Svenska Lottakåren 
Svenska Läkaresällskapet
Sveriges Kommuner och Landsting 
Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor – S.L.A.N.
Sveriges läkarförbund
Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund
Sveriges Tandläkarförbund
TCO – Tjänstemännens Centralorganisation
Vårdförbundet

Kallelser och mötesprotokoll

Kallelse till huvudmannamöte 2017-05-23 (pdf)

Valberedningens förslag till huvudmannamötet 2017-04-05 (pdf)

Protokoll från huvudmannamöte 2016-05-18 (pdf)

Styrelse

Ledamöter

Wanja Lundby-Wedin, f d ordförande i LO, ordförande
Birgitta Lindholm, biolog, klinisk projektledare, vice ordförande
Christina Christoffersson, specialistsjuksköterska
Gail Dunberger, Lektor
Ulf Edström, fil.kand
Gunilla Enblad, överläkare
Elisabeth Falkemo, jur kand
Teddy Falkenek, varumärkesdirektör
Evert Karlsson, direktör
Lina Nordquist, fil.dr i fysiologi och forskare
Henrik Ripa, ordförande kommunstyrelsen Lerum

Ledamöter utan rösträtt

Klas Kärre, professor, ordf i Cancerfondens forskningsnämnd
Thomas Halvorsen, finansiell rådgivare, ordf i Cancerfondens finansnämnd

Styrelsens arbetsordning (pdf)

Valberedning

Marianne af Malmborg, ordförande
marianne.afmalmborg@cancerfonden.se

Anders Ekbom
Yvonne Ingman
Göran Edbom
Lena Lageson

Valberedningens arbetsordning (pdf)

Arbetsutskott

Wanja Lundby-Wedin
Birgitta Lindholm
Ulrika Årehed Kågström

Revisorer

Ordinarie
Fredrik Sjölander, auktoriserad revisor
Hans Löwlund, chef financial officer (CFO)

Suppleanter
Anders Taaler, auktoriserad revisor
Arne Johanesson, civilekonom

Generalsekreterare

Ulrika Årehed Kågström
ulrika.arehedkagstrom@cancerfonden.se

Kicki Nordström, assistent till generalsekreteraren
kicki.nordstrom@cancerfonden.se

Detaljerad presentation av Cancerfondens styrelse och ledningsgrupp.

Finansnämnd

Finansnämnden har styrelsens uppdrag att ansvara och förvalta Cancerfondens medel i enlighet med organisationens riktlinjer och placeringspolicy.

Ordförande

Thomas Halvorsen

Ledamöter

Marie Giertz
Dan Andersson
William af Sandeberg

Läs mer om Cancerfonden
Dina pengar når fram-Att pengarna går till avsett ändamål är en av de viktigaste frågorna för en insamlingsorganisation.
Vi som jobbar på Cancerfonden-För att kontakta någon av oss på Cancerfonden kan du ringa vår växel via 020-59 59 59 eller +46 677 10 00 från utlandet.
Våra mål och vår historia-Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre personer i Sverige ska drabbas av cancer och fler överleva sjukdomen. Vi arbetar också för att vården ska vara så bra som möjligt för dem som insjuknar och att deras närstående får stöd och hjälp. För att komma närmare visionen arbetar Cancerfonden med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.