Korv och bacon kan orsaka cancer

För första gången klassas en grupp livsmedel nu som cancerframkallande av WHO. Att hoppa över charkuterier och äta mindre kött är därför en god idé.

Sannolikt finns flera förklaringar till varför processat kött ökar risken för cancer.

I måndags offentliggjorde Världshälsoorganisationens cancerforskningsorgan International Agency for Research on Cancer, IARC, att processat kött från och med nu klassas som cancerframkallande. Med processat kött menas till exempel bacon, korv och andra charkuterier. Obehandlat rött kött – som nötkött, lamm och fläskkött – klassas som ”sannolikt cancerframkallande”. 

Även om det är känt sedan tidigare att den som äter mycket kött och charkprodukter har högre risk för vissa cancerformer är den här genomgången viktig. Det är inte en larmrapport baserad på en enstaka studie. IARC:s mycket respekterade forskare har nu gått igenom över 800 studier om hur charkprodukter och kött påverkar risken för cancer, och för första gången klassat en grupp livsmedel som cancerframkallande. Framför allt påverkas risken för cancer i tjock- och ändtarm, men det finns också samband med prostata- och bukspottkörtelcancer.

IARC:s sammanställning presenteras i den vetenskapliga tidskriften Lancet Oncology och visar att risken för tarmcancer ökar med 18 procent för den som äter 50 gram processat kött om dagen, vilket motsvarar knappt två skivor bacon. För rött kött är det vetenskapliga underlaget inte lika tydligt, men kopplingen till cancer är ändå sannolik enligt IARC.

Det är inte klarlagt varför charkuterier och kött ökar risken för cancer, sannolikt finns flera förklaringar kopplade till järn, fett, nitrit och andra ämnen som kan finnas i dessa livsmedel, eller till bakteriefloran i tarmen. 

IARC skriver att deras genomgång stödjer kostrekommendationer om att begränsa intaget av kött, men konstaterar också att kött har näringsmässiga fördelar. En bra utgångspunkt är tills vidare att följa den ”europeiska kodexen mot cancer” som uppmanar den som vill minska sin cancerrisk att undvika processat kött och dra ned på rött kött. Sedan tidigare rekommenderar Livsmedelsverket högst 500 gram i veckan, eller cirka 70 gram om dagen – men i dagsläget äter hela sju av tio män och fyra av tio kvinnor i Sverige mer än så.

Även om processat kött nu hamnar i samma ”riskgrupp” som tobaksrökning, betyder det inte att det ökar risken lika mycket, vilket Cancerfondens motsvarighet i Storbritannien, Cancer Research UK skriver i sin vetenskapsblogg. Där konstateras att processat och rött kött står för ungefär 3 procent av alla cancerfall i Storbritannien, jämfört med rökningens 19 procent. När det gäller tarmcancer ligger kött- och charkprodukterna dock bakom cirka 20 procent av fallen.

Läs mer om hälsosamma matvanor här.