Tydlig koppling mellan rött kött och cancer

Den som äter rött kött (nöt-, gris- och lammkött) löper en ökad risk att dö i cancer och hjärt- kärlsjukdomar. Det slår amerikanska forskare vid Harvard-universitetet fast i en jättestudie där 121 000 män och kvinnor ingått.

Studien publiceras i dag i tidskriften Archives of Internal Medicine. Där bekräftas att bearbetat rött kött – som korv, skinka och pastejer – är allra farligast att äta.

– Det gäller framför allt tjocktarmscancer. Även prostatacancer kan påverkas av köttintaget men inte alls i samma utsträckning, säger Alicja Wolk, professor i nutritionsepidemiologi på Karolinska Institutet, när Cancerfonden ringer upp.

Alicja Wolk anser att studien har rejäl tyngd tack vare det stora antalet personer och den långa uppföljningstiden.

– Det finns tidigare studier som visar liknande resultat men nu har man studerat drygt 120 000 män och kvinnor i 28 års tid. Dessutom har forskarna gjort upprepade mätningar, då de har frågat om personernas matvanor vart fjärde år.

Så vad ska man då göra för att undvika risken att dö i förtid? Många av oss gillar ju kött och har svårt att tänka oss en helvegetarisk matsedel.

Alicja Wolk förespråkar en gradvis omställning mot mindre köttkonsumtion:

– Det handlar inte om att införa något förbud men vi kan äta rött kött i begränsade mängder. Man kan börja med att ersätta en portion rött kött med kyckling, fisk eller baljväxter som också innehåller mycket protein.

Enligt rekommendationen bör vi äta max ett halvt kilo rött kött i veckan. Svenskarna äter i dag mer än dubbelt så mycket, så här finns mycket att jobba på.

Studien i USA visar att dödligheten i cancer minskade för de personer som ersatte kött med fisk, kyckling eller grönsaker. Bäst av allt var att äta nötter.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.