Särskild satsning på strålning planeras

Att använda strålning för att behandla och bota cancer har lång tradition i Sverige. Nu planerar Cancerfonden en särskild satsning på området.

Kille förbereds för en strålbehandling
Cancerfonden stöttar forskning för bättre behandling, där strålning är en väsentlig del. Foto: Skandionkliniken/Melker Dahlstrand

I Sverige har strålning länge haft en framskjuten position vid behandling av cancer. 

– Den första cancerpatienten som botades enbart med hjälp av röntgen­strålning behandlades i Stockholm redan 1899, säger Dick Killander, professor emeritus och tidigare chef för Onkologiska kliniken i Lund.

Han pekar på skillnaden mellan kurativ botande och palliativ strålning. För att bota strävar man efter en mycket hög dos till tumören, under relativt lång tid. Palliativ strålning ges mot symtom, exempelvis vid spridning till skelettet, där tumörerna kan strålas för att mildra smärtan. Här ges färre doser, ibland kan en enda dos vara tillräcklig.

Brist på klinisk forskning 

Kollegan Torgil Möller, professor emeritus och tidigare överläkare vid Onkologiska kliniken i Lund och Regionala tumörregistret, pekar på bristen på klinisk forskning inom området strålbehandling.

– Två rapporter från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, visade att bara tre procent av de som strålbehandlas ingår i en kliniskt kontrollerad prövning. En anledning är att det är svårt att få finansiering, till skillnad från läkemedelsstudier, där läkemedelsföretag går in och sponsrar, säger han.

Det händer mycket inom strålningsområdet och det vill Cancerfonden uppmärksamma.

Cancerfonden stöttar forskning för bättre behandling, där strålning är en väsentlig del.

– Förra året delade vi ut flera tiotals miljoner kronor till projekt som inbegrep studier av effekter av strålbehandling, säger Jan Zedenius, biträdande vetenskaplig sekreterare vid Cancerfonden. 

Särskild satsning på strålning 

Ett exempel är Bengt Glimelius forskning om strålning inför kirurgi av ändtarmscancer, som har fått stöd under lång tid. Ett annat är Henrietta Nittby Redebrandts nya projekt om synergieffekter av immunterapi och strålbehandling vid hjärntumörer.

– Det händer mycket inom strålningsområdet och det vill Cancerfonden uppmärksamma med en särskild satsning under kommande år. Exakt vad den ska innehålla kommer vi att ta fram tillsammans med strålningsforskare och klinikchefer vid landets strålningsenheter, säger Jan Zedenius.


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.